Finans

Grønlandsbanken leverer fremgang - udbyttet skæres

Grønlandsbanken kan sætte punktum for et 2017 præget af bedre økonomiske resultater. Alligevel skæres udbyttet, mens ledelsen ser kapitalkravene an, efter at banken i april blev udpeget som systemisk vigtigt finansielt institut - et såkaldt sifi-institut.

- Overvejelserne fortsætter i 2018 da nep-kravene (kravene til sifi-institutters polsting, red.) endnu ikke er kendte for de nordatlantiske sifi’er, hedder det i årsregnskabet.

- Bestyrelsen indstiller derfor, at der udbetales udbytte på kr. 30 per aktie, hvilket er et fald fra de senere års 55 kr. per aktie. Vi vurderer, at banken har både en høj solvens og en af sektorens højeste udbytteprocenter, men samtidig at bankens kapitalbase bør øges yderligere.

Med årets konsolidering har banken en kapitalprocent på 22,7 pct. Den høje kapitalprocent er med sigte på, at banken kapitalmæssigt kommer på plads inden deadline for indfasning af kravene.

Grønlandsbankens nettorente og gebyrindtægter steg i 2017 til 309,5 mio. kr. fra 289,8 mio. kr. Overskuddet før skat voksede til 132,6 mio. kr. fra 113,4 mio. kr., og nettooverskuddet voksede til 90,4 mio. kr.

Nedskrivninger på udlån udgjorde stort set uændret 13,7 mio. kr.

I 2018 venter Grønlandsbanken et resultat før skat i niveauet 120-140 mio. kr.

Læs også
Top job