Finans

Danske Bank blokerer helt for handel med kryptovalutaer

Danske Bank advarer mod investering i kryptovalutaer som bitcoin og har endda lukket for handel med værdipapirer, der følger valutaerne.

Danske Bank lukker nu ned for kundernes mulighed for at handle med kryptovalutaer. Foto: Danske Bank.

Danske Bank kan næsten ikke sige det tydeligere:

»Vi er generelt negative over for kryptovalutaer, og vi anbefaler på det kraftigste, at vores kunder afholder sig fra at investere i disse.«

I en artikel på bankens hjemmeside gøres det helt klart, at handel med kryptovalutaer som bitcoin ikke kommer til at være en mulighed for Danske Banks kunder lige foreløbig.

Hverken på bankens handelsplatforme, eller gennem køb af værdipapirer, der er forbundet med kursen på kryptovalutaer - såkaldte ETN'er eller exchange traded notes. Det har ellers kunne lade sig gøre før, men nu udfases muligheden, oplyser banken.

Det er der flere grunde til.

For det første påpeger Danske Bank, at der ved handel med kryptovalutaer ikke er nogen investor- og forbrugerbeskyttelse.

For det andet er kryptovalutaer volatile, og kursdannelsen for ugennemsigtig.

»Som investor har man begrænset indsigt i, hvordan markedet udvikler sig, og hvad der driver kursen,« lyder det i artiklen.

For det tredje, og pointerer banken også vigtigst af alt, så har kryptovalutaer »ved flere lejligheder været anvendt til ulovlige transaktioner som f.eks. hvidvask og afpresning.«

»Kryptovalutaer har på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkeligt gennemsigtighed til, at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til hvidvasklovgivningen,« lyder det fra banken, som efter flere afsløringer i Berlingske er hvirvlet godt og grundigt ind i en sag om netop hvidvask i bankens estiske afdeling.

Hvidvask var da også det store tema på dette års generalforsamling i banken, hvor bestyrelsesformand Ole Andersen forsøgte at overbevise aktionærerne om, at banken gør alt hvad den kan for ikke at gentage fortidens fejl.

Storbanken understreger, at hvis markedet for kryptovalutaer bliver mere gennemsigtigt og modent, så vil den nuværende holdning - muligvis - genovervejes.

Nordea og Sydbank har tidligere på året indført et forbud mod, at deres ansatte ejer bitcoins og andre kryptovalutaer med henvisning til, at valutaerne er uregulerede og kan misbruges.

»Det er så ureguleret et marked, og vi er bange for, at medarbejderne uden at vide det havner i en situation, som er uetisk eller direkte kriminel,« lød det fra Stine Green Paulsen, fungerende pressechef i Nordea.

Det er nu op til Arbejdsretten at afgøre, om Nordeas og Sydbanks forbud mod at ansatte handler bitcoins og andre kryptovalutaer er lovlig.

Ifølge Finansforbundet er det et for omfattende indgreb i de ansattes handlefrihed, mens arbejdsgiversiden i form af bankerne omvendt mener, at det er inden for rammerne af, hvad en arbejdsgiver må bestemme.

Læs også