Finans

Uvildige eksperter før retsopgøret om bidragsstigninger: Realkreditten manglede ikke penge

To uvildige eksperters vurdering af det kommende retsopgør om realkreditselskabernes bidragsforhøjelser vækker glæde hos de boligejere, der har lagt sag an.

Nu begynder retsopgøret om bidragsforhøjelserne i Totalkredit og BRFkredit. Arkivfoto: Stine Bidstrup Foto: Stine Bidstrup.

En længe ventet bedømmelse fra to uvildige eksperter sender nu stemningen i vejret hos de boligejere, der har lagt sag an mod realkreditsektoren pga. de prisstigninger, der samlet set har kostet boligejerne milliarder af kroner.

Den uvildige bedømmelse, som Finans er kommet i besiddelse af, vil blive brugt, når domstolene i slutningen af april tager hul på retsopgøret mod realkreditselskaberne Totalkredit og BRFkredit.

Retsopgør mod realkreditten
  • Tre boligejere har lagt sag an på grund af de bidragsforhøjelser, som realkreditsektoren har gennemført.
  • Sagerne er principielle og kan få stor betydning for titusindvis af andre boligejere.
  • Den ene sag handler om BRFkredits bidragsforhøjelser i 2015.
  • De to andre handler om Totalkredits bidragsforhøjelser i henholdsvis 2015 og 2016.
  • Sagerne går på, om forhøjelserne var rimelige, saglige og ordentligt begrundede og kommer derfor til at handle om, hvorvidt aftaleretten og reglerne om god skik er overholdt.

»Vi gennemgår i øjeblikket skønsrapporterne, men jeg er enig i, at de tyder på, at der ikke er fuldt belæg for bidragsforhøjelserne,« siger advokat Christian Dahlager fra advokatfirmaet Foldschack, Forchhammer, Dahlager og Barfoed, der fører sagerne mod BRFkredit og Nykredits datterselskab Totalkredit på vegne af tre boligejere.

Af skønsmændenes sagsvurdering fremgår det, at det næppe er »muligt at påpege forøgede egentlige risici ved sagsøgers lån, der kan have motiveret bidragsforhøjelsen« og at »skærpelsen af det regulatoriske kapitalkrav heller ikke i sig selv kan forklare bidragsstigningerne for Totalkredits låntagere.«

Desuden fastslår skønsmændene, at »BRFkredit A/S på tidspunktet for bidragsforhøjelsen havde et tilstrækkeligt kapitalgrundlag til at opfylde de gældende kapitalkrav.«

Retsopgøret om bidragsforhøjelserne, der har været med til at øge boligejernes årlige bidragsbetalinger i de to selskaber fra 6,8 mia. kr. i 2013 til 9,4 mia. kr. i 2017, skydes efter planen i gang i Østre Landsret den 24. april. Den første sag har økonom og boligejer Kim Paulsen fået fri proces til at føre mod BRFkredit.

»Jeg gik fra at betale 14.158 kr. til 33.895 kr. i årligt bidrag. Selv om et selskab må forhøje bidraget, er det ikke et tag-selv-bord. Efter min vurdering bryder det her vores aftale,« siger Kim Paulsen, der ser frem til endelig at få sagen afgjort, selv om han forventer, at den uanset udfaldet vil blive anket til Højesteret af den tabende part.

BRFkredit ønsker ikke at udtale sig om retsopgøret, mens Totalkredits pressechef, Jens Theil, kun har én kommentar:

»Realkreditankenævnet har tidligere behandlet sagen og enstemmigt givet Totalkredit medhold. Vi havde selvfølgelig helst set, at sagen dermed var afsluttet, men sagsøger ønsker at kende domstolenes syn på sagen, og det er helt fair.«

Finanstilsynet har tidligere vurderet Totalkredits bidragsstigninger uden at finde anledning til at gøre indsigelse.

Læs også