Serier

15 politifolk skulle undersøge 25.000 hvidvaskalarmer – nu vil regeringen give bagmandspolitiet nye kræfter

Efter hård kritik af bagmandspolitiets ressourcer arbejder regeringen på at give hvidvaskefterforskning flere kræfter.

Hvidvask i Danske Bank

Bagmandspolitiet er ved at drukne i rekordmange indberetninger om potentiel hvidvask fra banker og finansielle virksomheder. Presset er så stort, at politiet slet ikke har ressourcer til at gennemgå alle underretninger, og det øger risikoen for, at alvorlige hvidvasksager som Danske Banks hvidvaskskandale i Estland bliver overset af myndighederne.

Flere interesseorganisationer som Dansk Erhverv, Danske Revisorer og Finans Danmark samt oppositionen - i form af Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet - peger på, at bagmandspolitiet har behov for langt flere ressourcer. Også hvidvaskekspert og stifter af rådgivningsvirksomheden Revisorjura Jakob Dedenroth Bernhoft betegner den nuværende situation som uholdbar.

»De mange indberetninger står slet ikke mål med, hvor få medarbejdere der er. Det virker besynderligt, at man pålægger erhvervslivet milliardbyrder, og de så indberetter mange mistænkelige transaktioner, når politiet ikke har mulighed for at følge op. Det hænger ikke sammen. Det giver ingen mening,« siger Jakob Dedenroth Bernhoft.

Hvidvasksekretariatet
  • Hvidvasksekretariatet er en særlig efterforskningsenhed under SØIK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet), som i daglig tale kaldes bagmandspolitiet.
  • Sekretariatet har lige nu 16,5 medarbejdere, oplyser SØIK. Sekretariatets tre studentermedhjælpere tæller i den forbindelse for 1,5 medarbejdere. Derudover er der otte efterforskere, to analytikere og fem administrative medarbejdere.
  • Da den internationale organisation mod hvidvask, FATF (Financial Action Task Force), i 2017 undersøgte den danske indsats mod hvidvask, fik Danmark hård kritik, blandt andet fordi hvidvasksekretariatet var ineffektivt som en konsekvens af stor underbemanding.
  • Dengang havde hvidvasksekretariatet ifølge FATF’s rapport 16 medarbejdere, heraf ni efterforskere, tre analytikere og tre administrative medarbejdere.

Antallet af indberetninger af mistænkelige transaktioner alene i 2017 svarer til, at hver af de 15 medarbejdere i bagmandspolitiets såkaldte hvidvasksekretariat i gennemsnit skulle gennemtrevle mere end 1.600 sager.

I 2017 satte antallet af underretninger rekord med 24.911 advarsler. Størstedelen - hele 18.463 stk - kom fra bankerne, der de seneste år har oprustet voldsomt på området og afsat flere tusinde ansatte til at bekæmpe finansiel kriminalitet.

Regeringen er netop på vej med en ny national hvidvaskstrategi for årene 2018-2021. Men allerede nu lægger justitsminister Søren Pape Poulsen (K) op til at give politiet flere kræfter.

»I forlængelse heraf har vi i tilknytning til den nye hvidvaskstrategi besluttet at tilføre hvidvasksekretariatet yderligere mandskab svarende til seks årsværk,« sagde Søren Pape Poulsen for nylig på et åbent samråd i retsudvalget.

Men det er slet ikke nok, lyder det fra erhvervsordførerne i både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Hvidvaskstrategien forhandles netop nu politisk, og derfor ønsker justitsministeren ikke at uddybe sin udmelding, ligesom bagmandspolitiet heller ikke ønsker at kommentere sagen.

Hård kritik af dansk hvidvaskindsats
  • I august 2017 gav den internationale organisation FATF (Financial Action Task Force) tæt på dumpekarakter til den danske hvidvaskindsats.

  • Særligt hårdt kritiseret blev det, at Danmark ikke havde en decideret strategi mod hvidvask, ligesom det blev fremhævet, hvordan området – både hos Finanstilsynet og hos bagmandspolitiet – syntes underprioriteret, underbemandet og utilstrækkeligt effektivt.

  • FATF er et mellemstatsligt samarbejde, der blev etableret i 1989, og organisationen har som eneste formål at arbejde for en mere effektiv bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

  • Af FATF’s rapport fremgår det, at de danske myndigheder vurderer, at der årligt foregår hvidvask for omkring 2,8 mia. euro, eller hvad der svarer til 21 mia. kr. Penge, som kommer fra skattesvindel, narkohandel, menneskehandel, biltyverier, røverier, våbensmugling m.m.

Kilde: FATF's rapport, august 2017

Den danske indsats mod hvidvask var i 2017 til eksamen hos organisationen Financial Action Task Force (FATF). Her mødte det danske setup hård kritik, og tilsynet med området – hos Finanstilsynet og politiet – blev beskrevet som voldsomt underbemandet og underprioriteret.

Læs også
Top job