Finans

Næsten 10 år efter finanskrisen: Sidste bank tilbagebetaler statslån

Den Jyske Sparekasse betaler som sidste bank et lån tilbage til staten, som den har optaget gennem Bankpakke II.

Claus E. Petersen, ordførende direktør i Den Jyske Sparekasse, betaler nu sit lån til skatteyderne tilbage. Foto. Arkiv. Foto: Carsten Andreasen

Onsdag 27. juni 2018 er en mærkedag for finanssektoren. Her kommer den sidste bank med et statslån optaget under finanskrisens hærgen i Danmark gennem bankpakke 2 ud af sin spændetrøje.

Det er Den Jyske Sparekasse, som har æren af at være den sidste bank, som betaler pengene tilbage – et lån på 341 mio. kr., som koster 375 mio. kr. at komme ud af, fordi det skal indfris til kurs 110.

»Det er en milepæl. Der er tale om lån fra bankpakke 2, som blev ydet i foråret 2009 og altså har været i brug i næsten 10 år – noget længere end de fleste havde regnet med,« siger Lars Krull, seniorrådgiver ved Aalborg Universitet.

43 banker tilsluttede sig Bankpakke II, og mere end halvdelen af dem lånte i alt 46 mia. kr. af skatteyderne – Danske Bank stod for langt det største lån.

Bankpakken – officielt kaldet kreditpakken, fordi den skulle sikre bankerne adgang til kredit, så deres kunder kunne låne penge til at holde hjulene kørende – har givet staten en renteindtægt på i omegnen af 10 pct. af lånet i godt ni år. Erhvervs- og Vækstministeriet vurderede i en rapport fra 2016, at de i alt seks bankpakker samlet set har givet staten et overskud på 18 mia. kr.

»Det var ekstremt uhensigtsmæssigt, at vi havnede i en situation, hvor der var behov for bankpakkerne. Men når vi nu endte der, er der ingen tvivl om, at bankpakkerne og især bankpakke 1 var nødvendig. Det var blevet meget, meget værre, hvis ikke vi havde haft dem,« siger professor Jesper Rangvid fra CBS, som er ekspert i finanskrisen og bankpakkerne.

De seneste tre banker, som har indfriet statslånet, er Vestjysk Bank, Danske Andelskassers Bank og altså Den Jyske Sparekasse, som med hjælp af penge fra bl.a. Nykredit sparer 50 mio. kr. i renteudgifter som følge af refinansieringen af kapitalstrukturen.

Sparekassens ledelse jubler over at komme af med statslånet.

»Det er virkelig en milepæl for os – både omdannelsen til et aktieselskab og refinansieringen af vores kapitalstruktur. Vi er rigtig glade for, at vi nu tilbagebetaler 375 mio. kr. til staten, fordi det var et lån, hvor vi betalte godt 11 pct. i rente, og den store besparelse går jo direkte i bundlinjen og videre til aktionærerne,« siger Torben Sørensen, direktør i Den Jyske Sparekasse.

Læs også
Top job