Finans

Pensionsselskaber beskyldes for at skræmme og vildlede kunderne – nu griber Finanstilsynet ind

Flere pensionsselskaber bruger skræmmeargumenter og vildledende oplysninger for at holde på de kunder, som har valgt at skifte til en konkurrent. Sådan lyder kritikken fra pensionsdirektører og rådgivere.

Steen Michael Erichsen, adm. direktør i Nordea Liv, oplever, at konkurrende pensionsselskaber forsøger at vildlede kunder for at forhindre et pensionsskifte. Foto: Gregers Tycho

Flere pensionsselskaber beskyldes for at manipulere og vildlede for at holde på kunder, der ellers har valgt at skifte pensionsselskab. Sådan lyder den opsigtsvækkende anklage fra flere direktører i pensionsbranchen samt en uafhængig pensionsmægler.

»Problemet er, at nogle selskaber går for langt. De forskrækker kunderne. Og jeg oplever, at det er taget til i det seneste halve års tid især fra visse pensionsselskaber,« siger den rutinerede pensionsmægler Mogens Rosengaard fra RTM Insurance Brokers, der dog ikke vil nævne navne på nogen selskaber.

Der er mange penge på spil for selskaberne, hvis det lykkes dem at fastholde det opsparede depot, når kunden flytter de fremtidige indbetalinger til konkurrenten. Men ifølge et fortroligt udkast til nye retningslinjer, vil Finanstilsynet nu stoppe de selskaber, der systematisk forsøger at overtale kunderne til at efterlade depotet hos dem.

Jeg har meget svært ved at forstå, hvorfor man skal komme med faktuelt forkerte oplysninger om det nye selskab, som kunden har valgt.

Steen Michael Erichsen, adm. direktør i Nordea Liv & Pension

Det glæder pensionsdirektørerne i Nordea Liv og PensionDanmark, hvor man oplever, at andre pensionsselskaber giver vildledende oplysninger om afkast og vilkår i forsøget på at holde på kunderne.

»Det oplever vi mange eksempler på. Og jeg har meget svært ved at forstå, hvorfor man skal komme med faktuelt forkerte oplysninger om det nye selskab, som kunden har valgt,« siger adm. direktør i Nordea Liv, Steen Michael Erichsen, der ikke vil sætte navne på de selskaber, der bruger ufine tricks.

PensionDanmarks kundedirektør, Flemming Tovdal Schmidt, tilføjer:

»Det virker, som om der er steder, hvor man bruger studerende til at ringe ud og giver dem bonus for at holde flest mulige kunder tilbage,« siger han.

190.000 flytter pensionen
  • Der er ca. 190.000 pensionskunder, der hvert år skifter pensionsudbyder. Det kan være fra et pensionsselskab til et andet pensionsselskab, eller det kan være mellem et pensionsselskab og en bank.
  • Når en kunde skifter mellem to pensionsselskaber, sker det typisk, fordi kundens arbejdsgiver har forhandlet sig frem til en bedre pensionsaftale med et andet selskab. Andre gange er det, fordi kunden får nyt job i en virksomhed, som har en anden pensionsleverandør.
  • Når man skifter til et nyt selskab, gælder aftalen i udgangspunktet kun for fremtidig indbetaling, mens kunden selv har råderet over, om det opsparede depot skal blive stående i det gamle selskab eller flyttes med over i det nye.
  • Pensionsbranchen anbefaler generelt, at man samler sine pensionsordninger i et selskab. Derved undgår kunden at betale dobbeltgebyr, og man har bedre overblik over den samlede pensionsopsparing og de tilhørende forsikringer.

De to største spillere på markedet, PFA og Danica, lægger ikke skjul på, at de er begyndt systematisk at kontakte kunder, som har valgt at skifte selskab, men selskaberne mener ikke, at de gør noget galt.

»Vi gør det ikke for at skræmme kunden eller lægge unødige hindringer i vejen for dem. Vi gør det alene for, at de kan træffe beslutningen på et oplyst grundlag,« siger Søren Lockwood, kommerciel direktør i Danica Pension.

Men den går ikke, hvis det står til Finanstilsynet, der ifølge udkastet vil indføre regler om, at selskaberne slet ikke må kontakte de kunder, der har valgt at skifte til en konkurrent.

Finanstilsynets udkast
  • Finanstilsynet har udarbejdet et udkast til nye retningslinjer for, hvordan pensionsselskaber skal opføre sig, når en kunde vil skifte til et andet selskab. Udkastet skal i de kommende måneder forhandles på plads med Forbrugerrådet Tænk, Forbrugerombudsmanden og Forsikring & Pension.
  • Retningslinjerne skal ifølge udkastet sikre, at pensionsselskaberne »behandler forbrugerne i overensstemmelse med god skik, når man overfører pensionsordninger fra et selskab til et andet«. Samtidig skal det sikre, »at enkelte selskaber ikke lægger hindringer for mobilitet på markedet«.
  • Udkastet skærper kravene til det modtagne selskab, som skal være mere præcise i forhold til at rådgive om forskellene på ordningerne i de to selskaber, så kunden kan tage et oplyst valg. Samtidig lægger udkastet op til, at det afgivne selskab ikke længere bør kontakte kunden.

Finanstilsynets kontorchef Ulla Brøns Petersen vil ikke uddybe forslaget, da der kun er tale om et udkast, som nu skal forhandles på plads med pensionsselskaberne. Hun oplyser dog, at tilsynet oplever, at selskaber systematisk arbejder med strategier til at beholde forvaltningen af pensionsdepoter.

»Finanstilsynet har derfor fundet, at forhandlede retningslinjer kan understøtte mobiliteten på området og sikre, at kunderne får en redelig og loyal behandling,« skriver hun i en e-mail.

Læs også