Finans

Banknordik løfter driftsresultatet og opjusterer forventningerne

Foto: BankNordik

Banknordik, der driver bankaktiviteter i Danmark, Grønland og på Færøerne samt forsikringsaktiviteter på Færøerne, opnåede i første halvår 2018 et driftsresultat på 142 mio. kr., hvilket er en forbedring på 44 mio. kr. i forhold til samme periode året før.

Nettorenteindtægterne faldt med 7 mio. kr. i forhold til året før - hovedsageligt på grund af den lavere rentemarginal.

Samtidig faldt gebyr- og provisionsindtægterne med 18 mio. kr., hvilket dog stort set blev modsvaret af en stigning i andre driftsindtægter, som vedrørte omstruktureringen af aktiviteterne inden for formueforvaltning. Nettoindtægterne fra forsikringsaktiviteter var uændrede i forhold til første halvår 2017.

Kursreguleringer udgjorde et tab på 23 mio. kr. i første halvår 2018 mod en gevinst på 15 mio. kr. i første halvår 2017.

Banken kunne tilbageføre nettonedskrivninger på 54 mio. kr. mod 5 mio. kr. i første halvår sidste år.

- I Banknordik lægger vi stor vægt på at fastholde forsvarlige retningslinjer for vores kreditpolitik, således at udlånsvæksten ikke sker på bekostning af den langsigtede holdbarhed. Det er vores vurdering, at denne forsigtige tilgang gør, at Banknordik kommer til at fastholde et nedskrivningsniveau under gennemsnittet i årene fremover, udtaler direktør i Banknordik Árni Ellefsen i en meddelelse.

Banken har allokeret to tredjedele af udlånsporteføljen til privatudlån og den sidste tredjedel til et veldiversificeret erhvervssegment med begrænset eksponering mod historisk mere risikofyldte brancher.

Banknordik fastholder forventningerne til 2018 om et resultat før nedskrivninger, engangsposter, kursreguleringer og skat i niveauet 160-200 mio. kr.

Banken venter dog nu et overskud efter skat på 190 til 240 mio. kr. Tidligere spåede den et nettoresultat på 175 til 225 mio. kr.

Læs også
Top job