Serier
0

Medie: Tidligere ansatte i Danske Bank nægter at deltage i hvidvask-undersøgelse

Flere tidligere og helt centrale ansatte i Danske Banks estiske filial afviser pure at deltage i Danske Banks egen advokatundersøgelse af hvidvasksagen.

Hvidvask i Danske Bank
Tidligere ansatte i Danske Bank vil ikke deltage i undersøgelse af bankens hvidvasksag, skriver Berlingske. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Danske Banks egen advokatundersøgelse af hvidvasksagen, der fremlægges til september, bliver uden vidneudsagn fra en række helt centrale medarbejdere.

Det skriver Berlingske fredag.

Ifølge Berlingskes oplysninger har flere tidligere og helt centralt placerede ansatte i Danske Banks estiske filial nemlig afvist at medvirke i undersøgelsen og lade sig interviewe af bankens advokater. De pågældende har bl.a. haft ledende stillinger i filialen, har arbejdet med hvidvaskkontrol eller varetaget kontakten til nogle af de mistænkelige kunder.

En af de pågældende, en tidligere centralt placeret medarbejder, der i dag har forladt banken, forklarer til Berlingske hvorfor:

»Jeg har afslået at deltage i undersøgelsen, da den ikke er uafhængig.«

En af årsagerne, forklarer han, er, at det af brevet fra bankens advokater fremgår, at eventuelle udtalelser i undersøgelsen vil kunne blive brugt imod de tidligere ansatte i en mulig retssag.

»Det er mildest talt ikke betryggende. Derfor deltager jeg ikke. Jeg er bekendt med, at flere andre tidligere ansatte har afvist at deltage i undersøgelsen med samme begrundelse. Vi stoler ikke på banken og dens advokater,« siger vedkommende, der har betinget sig anonymitet af frygt for repressalier fra banken og myndighederne.

Danske Banks undersøgelser blev søsat i kølvandet på nogle af Berlingskes afsløringer af hvidvask for milliarder gennem den estiske filial sidste efterår. Undersøgelsen ledes af advokatfirmaet Bruun & Hjejle med bistand fra en række specialiserede konsulenthuse.

En del af undersøgelsen skal bl.a. fastslå, om der har været mistænkelige transaktioner og kunder, der ikke blev indberettet til myndighederne, som de skulle. En anden del handler om at fastslå, om der internt i banken har været ansatte, der medvirkede til ulovligheder – og om ledelsen har reageret tilstrækkeligt undervejs.

Danske Bank afviser dog, at det er et problem for undersøgelsens legitimitet, at nogle medarbejdere har valgt ikke at medvirke:

»Det er rigtigt, at undersøgelsen ikke kan tvinge folk til at stille op til interview. Jeg forstår på undersøgelsen, at de fleste, der er centrale for sagen, har ladet sig interviewe. Det forhold, at nogle vælger ikke at stille op, betyder ikke, at de ikke indgår i undersøgelserne, der også baserer sig på en gennemgang af flere end 9 mio. e-mails, 7000 dokumenter og præsentationer fra intern korrespondance samt millioner af transaktioner,« siger Danske Banks pressechef, Kenni Leth til Berlingske.

Flere eksperter vurderer, at de tidligere ansatte formentlig risikerer at inkriminere sig selv, hvis de udtaler sig til bankens advokater.

»Bedømt ud fra det materiale, jeg har set, vil jeg mene, at der er tale om, at en række af de ansatte i Estland har medvirket til hvidvask. Så det ville ikke undre mig, hvis de står til en strafferetlig sanktion. I det lys kan jeg godt forstå, at de ikke vil give oplysninger til advokaterne i bankens undersøgelse, som kan blive givet videre til politiet,« siger Jakob Dedenroth Bernhoft, hvidvaskekspert og direktør for Revisorjura.dk.

Trine Baumbach, lektor og ph.d. i strafferet ved Københavns Universitet, siger:

»Ingen mennesker har pligt til at inkriminere sig selv. Folk, der udtaler sig og er involveret i sagen, vil i et eller andet omfang tage højde for ikke at inkriminere sig unødigt. Det skal man tage højde for, når man skal vurdere udsagn i en advokatundersøgelse, som handler om mulige lovbrud. Derfor skal troværdigheden af udsagn i en sådan undersøgelse vurderes meget nøje,« siger hun og understreger, at hun udtaler sig generelt og ikke om Danske Bank specifikt. 

Danske Bank understreger da også over for Berlingske, at den viden, der tilvejebringes i undersøgelsen kan blive brugt - både af banken og måske senere af evt. myndigheder:

»Det er klart, at den viden, der bringes til veje under undersøgelserne, kan gives videre til myndighederne. Sådan må det nødvendigvis være, når banken skal have mulighed for efterfølgende at drage de nødvendige konsekvenser, herunder f.eks. afskedigelser eller i yderste konsekvens politianmeldelser,« siger pressechef Kenni Leth.

BRANCHENYT
Læs også