Serier

Lussing fra Finanstilsynet: Danske Bank er værst til at lange risikolån over disken

Danske Bank løber en større risiko end de andre større banker herhjemme, når den yder boliglån i områder med stigende boligpriser.

Hvidvask i Danske Bank
Danske Bank har været for dårlig til at leve op til vækstvejledningen og har delt for mange risikolån ud til boligkunderne. Foto: Kasper Palsnov/Ritzau Scanpix

Danske Bank har ikke kun været dårlig til at forhindre hvidvask. Banken kan tilsyneladende heller ikke finde ud af at stille krav til dens kunder, når de køber boliger i områder, hvor boligpriserne stiger markant.

Det viser en ny redegørelse fra Finanstilsynet, der har været på besøg hos de seks største banker herhjemme for at finde ud af, om de overholder den mere end to år gamle vækstvejledning, der fortæller, at bankerne skal være særligt opmærksomme på, at kunderne har en robust økonomi, når de køber bolig i et vækstområde.

Vi må desværre konstatere, at vores implementering af reglerne ikke var god nok fra begyndelsen.

Peter Rostrup-Nielsen, vicedirektør i Danske Bank.

Finanstilsynet konkluderer i redegørelsen, at Danske Bank i undersøgelsesperioden ikke levede op til vækstvejledningen mindst 39 pct. af bevillingerne i andet og tredjekvartal sidste år. Det er væsentligt over niveauet i eksempelvis Jyske Bank og Nordea, hvor afgivelserne udgjorde hhv. 14 og 11 pct.

Tilsynet ønsker ikke at kommentere de enkelte bankers overtrædelser af vækstvejledningen, men siger på det generelle plan:

»Vi har bl.a. undersøgt de seks største banker og kan konkludere, at bankerne kun i varierende omfang lever op til vejledningen, og at der i et enkelt tilfælde har været mange afvigelser. Det skyldes, at bankerne ikke i tilstrækkeligt omfang har fået vejledningens indhold forankret i systemer og blandt medarbejderne, og så kan konkurrencesituationen komme til at fylde for meget,« siger Kristian Vie Madsen, vicedirektør i Finanstilsynet.

Vækstvejledningen
  • I januar 2016 udgav Finanstilsynet en ”vejledning om forsigtighed i kreditvurdering ved belåning af boliger i vækstområder”. Vejledningen skal følges af alle penge- og realkreditinstitutter i områder med større vækststigninger.
  • Vejledningen angiver de principper, institutterne som hovedregel skal følge i forbindelse med bevilling af lån eller tillægslån. Dermed kan vejledningen fraviges i særlige tilfælde.
  • Ved årsskiftet blev vækstvejledningen opdateret. Det betyder, at hvis en husstand i dag optager høj gæld på mere end fire gange husstandsindkomst, og kommer over 60 pct. i belåningsgrad, vil der være begrænsninger på, hvilke realkredit- eller realkreditlignende boliglån, man kan få.
  • I disse tilfælde, vil der ikke kunne ydes
  • 1. Lån med variabel rente med kortere rentebinding end 5 år med eller uden afdrag (dvs. fx F1-lån med eller uden afdrag),
  • 2. Lån med variabel rente med rentebinding på 5 år eller mere (fx F5) og med afdragsfrihed.

Danske Bank lægger sig fladt ned og beklager.

»Vi tager tilsynets påbud til efterretning. Det er i både kundernes og vores interesse, at vi ikke tager for høje risici, og vi er opmærksomme på de særlige risici i vækstområder,« siger Peter Rostrup-Nielsen, vicedirektør i Danske Bank.

Han understreger, at landets største bank siden undersøgelsesperioden sidste år har gennemført forskellige tiltag for at sikre, at vækstvejledningen følges.

»Vejledningen har skærpet vilkårene for kreditgivning, og det bakker vi naturligvis op om. Vi må desværre konstatere, at vores implementering af reglerne ikke var god nok fra begyndelsen. Det har vi strammet op på og vil fortsat have fuldt fokus på,« siger Peter Rostrup-Nielsen.

Danske Bank har fået et påbud om at sikre, at kundernes økonomi er tilstrækkelig robust ved belåning af boliger i vækstområder.

Duksedrengen blandt de store banker er Sydbank. Her fandt Finanstilsynet kun, at 4 pct. af bevillingerne til køb af ejerboliger i undersøgelsesperioden ikke levede op til vækstvejledningen. På andenpladsen finder vi Handelsbanken, hvor 9 pct. af bevillingerne falder uden for ordlyden i vejledningen, mens det tilsvarende tal i Nykredit Banks er 11 pct.

Finanstilsynet har også undersøgt 15 mindre pengeinstitutter, og konklusionen er den samme: Der er for mange, som ikke kan finde ud af at leve op til vejledningen og løber for stor risiko.

Der er en simpel årsag til, at at tilsynet har fokus på risikolånene i vækstområderne.

»Med de meget lave renter og de høje boligpriser, som vi har i øjeblikket, kan bankernes tilgang føre til, at boligejere kommer i vanskeligheder i form af, at de hverken har råd til at blive boende eller at sælge. Og for institutterne kan det føre til nedskrivninger,« siger Kristian Vie Madsen fra Finanstilsynet.

Læs også
Top job