Serier

Estisk finanstilsyn: Vi vil overveje næste skridt i Danske Bank-sag

Efter offentliggørelsen af Danske Banks hvidvaskrapport vil det estiske tilsyn nu nærlæse rapporten og overveje sine næste skridt i skandalesagen.

Hvidvask i Danske Bank
Det danske fiinanstilsyn overvejer nye skridt i Danske Banks hvidvasksag, pointerer den estiske tilsynschef, Kilvar Kessler, efter offentliggørelsen af Danske Banks hvidvaskrapport. Pressefoto: Finantsinspekstioon.

Det estiske finanstilsyn overvejer efter offentliggørelsen af Danske Banks hvidvaskrapport sine næste skridt i sagen. Sådan lyder det i en pressemeddelelse.

»Rapporten beskriver seriøse mangler i Danske Banks organisation, hvor risikoappetit og risikokontrol ikke var i balance,« udtaler formand for Estlands finanstilsyn, Kilvar Kessler.

Danske Banks problemkunder i den estiske filial - den såkaldte non resident-portefølje - blev lukket ned ved udgangen af 2015, efter at det estiske finanstilsyn gennem flere år havde presset på for at få styr på sagerne. I sommeren 2015 syntes tilsynsmyndigheden, at oprydningen i den estiske filials højrisikokunder gik for langsomt, selvom nedlukningen allerede var sat i værk fra oktober 2014.

Derfor gav det estiske finanstilsyn dengang banken et påbud for at sætte skub i nedlukningen.

Det estiske finanstilsyn har fulgt sagen tæt, men lukkede i 2015 sin undersøgelse af sagen i forbindelse med nedlukningen af porteføljen af de ikke-estiske kunder.

Nu vil det estiske finanstilsyn så - i samråd med det danske tilsyn - overveje, om der er behov for at gøre mere i sagen.

»Vi vil nærlæse rapporten og overveje de næste skridt, som vil blive taget sammen med det danske finanstilsyn,« udtaler Kilvar Kessler i pressemeddelelsen.

Læs også
Top job