Serier

CBS stopper alle fremtidige samarbejder med Danske Bank

Danske Banks topledelses ageren er ikke et forbillede for de studerende på Copenhagen Business School, som nu indstiller det fremtidige samarbejde med banken.

Hvidvask i Danske Bank
Danske Banks bestyrelsesformand, Ole Andersen, er adjungeret professor på CBS, som ikke længere vil etablere nye samarbejder med hans bank. Foto: Stine Bidstrup.

Danske Bank har så plettet et navn, at Copenhagen Business School, CBS, ikke vil etablere nye samarbejder med banken.

Det har CBS besluttet som en konsekvens af Danske Banks hvidvasksag.

Banken finansierer forskningsprojekter på CBS og er bank for uddannelsesinstitutionen. Dertil kommer, at Danske Banks bestyrelsesformand, Ole Andersen, er adjungeret professor på handelshøjskolen. Han må nu lide den tort, at CBS’ direktion ikke finder hans bank værdig til nye samarbejder.

Samarbejder med Danske Bank

Samarbejder, hvor Danske Bank er involveret, løber op i cirka 23,5 mio. kr., heraf er cirka 10 mio. kr. finansieret af Danske Bank eller Danske Banks Fond.

Forskningsprojektet Nordic Finance and the Good Society.

Samlet finansiering er 8.690.000 kr. Danske Banks andel er 3.000.000 kr. Projektet løber fra 01.01.2015 til 31.12.2018.

Forskningsprojektet Compliance and Risk Management.

Samlet finansiering er 2.250.000 kr. Danske Banks andel er 750.000 kr. Projekt løber fra 01.01.2018 til 30.06.2023.

Erhvervs-ph.d. ‘Making Sense of Organizational Changes’.

Samlet finansiering er 2,000,000 kr. Danske Banks andel er 1,035,000 kr. Projektet løber fra 1. December 2016 til 31. November 2019.

Forskningsprojektet Situated Accounting and Sustainable, Community Managed Development.

Samlet finansiering er 130.376 kr. og Danske Banks andel er 130.376 kr. Projektet løber fra 01.06.2017 til 31.12.2018.

Forskningsprojektet An Analysis of Share Repurchase by Listed Firms.

Samlet finansiering er 233.000 kr. og Danske Banks Fond andel er 100.000 kr. Projektet løber fra 15.10.2016 til 15.12.2017.

Forskningsprojektet Corporate Impact Initiative ifm. med CBS Impact Day.

Samlet finansiering er 200.000 kr. og Danske Banks andel er 50.000 kr. Projektet løber fra 01.01.2016 til 31.12.2017.

Professorat i Digitalisering.

Samlet finansiering er 10.000.000 kr. Danske Banks andel er 5.000.000 kr. Projektet løber fra 01.08.2018.

Derudover:

Adjungeret professor.

Bestyrelsesformand i Danske Bank, Ole Andersen, er adjungeret professor på CBS. Han blev udnævnt i 2015 og udløber i 2020. En adjungeret professor er en ulønnet titel, hvortil der hverken knytter sig undervisnings- eller forskningsforpligtelse.

Corporate Partnership.

Danske Bank har et Corporate Partnership med CBS fra 01.01. 2018 til 31.12.2018. Et Corporate Partnership er: “reserved for companies who have a high level of involvement in CBS in terms of research, education and case competitions”. Selve partnerskabet og logo eksponering på auditorium og campus betaler Danske Bank ikke for – men de betaler ad hoc for brug af employer branding og recruitment services.

Bankforbindelse.

Danske Bank er CBS’ bank

»Direktionen på CBS har på baggrund af sagen om hvidvaskning i Danske Bank besluttet at bremse for nye samarbejder med banken. Der bliver for nuværende ikke indgået nye samarbejder mellem CBS og Danske Bank. Det er besluttet efter sagen om hvidvask for muligvis langt over en billion danske kroner via bankens estiske filial,« skriver direktionen på CBS’ intranet.

Beslutningen kommer, efter at direktionen har fået konkrete forespørgsler om, hvordan den stiller sig til samarbejdet med Danske Bank, efter at bankens egen undersøgelse har »afsløret massive ledelsessvigt«, som det hedder på CBS’ intranet.

»Vi har brugt de seneste dage på at få et overblik over vores samarbejder med Danske Bank og vores handlemuligheder,« konstaterer CBS’ direktion, som samtidig fastslår, at CBS ønsker at promovere og udvikle ansvarlighed og ansvarlig ledelse hos de studerende.

»Det er en meget alvorlig sag om hvidvask af enorme summer og ledelsessvigt i den forbindelse, som er kommet frem i lyset. Der er ingen tvivl om, at Danske Banks topledelse har svigtet sit ledelsesansvar, sine medarbejdere og det danske samfund. Det er også åbenlyst, at topledelsens ageren ikke er et forbillede for vores studerende,« siger rektor Per Holten-Andersen i meddelelsen på intranettet.

»Vi har derfor besluttet, at CBS ikke vil indgå nye samarbejder med Danske Bank, før der udpeges en ny topledelse, og denne har vist, at den gennem en kritisk dialog med omverdenen vil søge at genskabe den tabte tillid til banken,« fortsætter han.

De nuværende samarbejder med Danske Bank vil fortsætte. CBS er nemlig som offentlig institution »nødt til at overholde sine nuværende kontraktlige forpligtelser,« som det fremgår af meddelelsen på intranettet.

»Det er naturgivent, at CBS kandidater får job bredt i virksomheder, og at CBS’ forskere og vi som institution samarbejder bredt med erhvervslivet. Vi stiller eksempelvis gerne vores viden om CSR, internationale hvidvaskregler og god ledelse til rådighed for Danske Bank, og vi vil gerne trække læring ud af banken også i en krisetid. Men der er absolut ingen tvivl om, at vi vil være særligt opmærksomme på vores samarbejdsrelationer, og hvilken retning Dansk Banks topledelse bevæger sig de kommende måneder,« siger Per Holten-Andersen i meddelelsen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Danske Banks bestyrelsesformand, men pressechef Kenni Leth skriver i en e-mail:

»Det er vi naturligvis kede af, da vi igennem mange år har haft et godt og omfattende samarbejde med CBS. Vi er naturligvis klar til at tage en dialog med CBS’ ledelse om sagen og de ændringer, der allerede er gennemført for at sikre, at noget sådan ikke kan ske igen. Vi tager skarpt afstand fra hvidvask og økonomisk kriminalitet, og sagen afspejler ikke den bank, vi ønsker at være.«

BRANCHENYT
Læs også