Finans

Pensionsselskaber vil sløjfe kundernes interne kontrolfunktion

Regeringspartierne vil undersøge muligheden for at fjerne pensionsselskabernes interne kontrolfunktion med en såkaldt ansvarshavende aktuar.

Pengefordelingen i pensionssystemet er dybt kompliceret bl.a. på grund af de meget lange kontrakter mellem selskaberne og kunderne.

Mens kritikken vælter ned over Danske Bank på grund af manglende intern kontrol i hvidvasksagen, forsøger landets pensionsselskaber at slippe af med en fasttømret funktion, som skal sikre, at millioner af kunder behandles fair.

Det handler om den såkaldte ansvarshavende aktuar. En slags supermatematiker, som danske pensionsselskaber skal have ansat bl.a. til at overvåge, om kundernes penge fordeles rimeligt i det ekstremt komplicerede pensionssystem. Den ansvarshavende aktuar har en række særlige forpligtelser og er ansat direkte af bestyrelsen. Personen deltager bl.a. i bestyrelsesmøder, agerer under et særligt strafansvar og er forpligtet til at orientere Finanstilsynet, hvis selskabets direktion agerer unfair over for kunder.

Ansvarshavende aktuar
  • Er en slags supermatematiker, der ved lov er ansat i danske pensionsselskaber med nogle særlige forpligtelser til bl.a. at sikre en rimelig fordeling af det overskud, der genereres i selskaberne.
  • Er ansat direkte af bestyrelsen - og altså ikke af direktionen.
  • Deltager på bestyrelsesmøder og har en forpligtelse til at orientere Finanstilsynet, hvis selskabets direktion behandler kunder urimeligt.

»Vi mener ikke, at reglerne om den ansvarshavende aktuar er tidssvarende. Vi har fået en ny og meget omfattende EU-regulering af forsikringsselskaber, der skal beskytte kunderne bedre end før,« siger underdirektør Torben Weiss Garne fra brancheorganisationen Forsikring & Pension, der påpeger, at unyttige regler er en omkostning for kunderne.

Idéen om at sløjfe den ansvarshavende aktuar er opstået, i forbindelse med at regeringen er gået i gang med at rydde op i den finansielle regulering for at fjerne dobbeltregulering. Venstre ser positivt på at fjerne den ansvarshavende aktuar og vil nu undersøge sagen nærmere.

I oppositionen stritter Socialdemokraterne imod, og det samme gør Forbrugerrådet Tænk.

Ifølge pensionseksperten Søren Andersen, der ejer rådgivningsfirmaet Fpension og fungerer som ansvarshavende aktuar i pensionskassen ISP, vil forslaget svække kontrollen med kundernes penge. Ifølge ham omhandler EU-reguleringen nemlig ikke den del, der handler om at fordele kundernes penge rimeligt.

»Der er nogen i Forsikring & Pension, der synes, at det er en smule irriterende, at man har en kundernes vagthund, som er ansat af bestyrelsen, og som har en direkte linje til Finanstilsynet. Derfor er der nogen, der gerne vil af med den funktion,« siger Søren Andersen.

Læs også
Top job