Finans

Minister: Finanstilsynet er for passivt i kontrol med banker

Der er for lidt bid i bankernes vagthund, antyder erhvervsministeren i kommentar til Finanstilsynets arbejde.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K). Foto: Olivia Loftlund

Det kommer bag på erhvervsminister Rasmus Jarlov (K), at bankernes vagthund, Finanstilsynet, efter eget udsagn har været "tilbageholdende" med at anvende alle sine muligheder for at kontrollere bankerne.

Det fremgår af et Facebook-opslag fra Jarlov natten til torsdag som reaktion på en artikel i Finans om Finanstilsynet.

Finans har fundet et hidtil overset notat fra Finanstilsynet frem. Af notatet fra sidste år fremgår det, at tilsynet ikke har udnyttet de redskaber til at kontrollere bankerne, som er til rådighed.

- Dette notat er også nyt for mig. Men man kan være helt sikker på, at det vil indgå i arbejdet med at styrke Finanstilsynet, skriver Jarlov.

Erhvervsministeren har under oprulningen af hvidvasksagen i Danske Bank givet udtryk for, at der skal strammes op i Finanstilsynet.

Og det er der med den nye afsløring endnu mere grund til, indikerer han i sit indlæg på Facebook.

- Det er åbenlyst, at tilsynet skal styrkes og føres på en anden måde, end det har været gjort i perioden 2007-2015, når vi kan konstatere, at Europas største hvidvasksag ikke er blevet opdaget, skriver Jarlov.

Finanstilsynet nævner i notatet blandt andet, at det ikke i samme grad som banktilsyn i nabolande har gjort brug af de såkaldte fit and proper-regler.

Fit and proper-reglerne skal hjælpe med at vurdere, om man er tilstrækkeligt egnet og hæderlig til at lede en bank.

Hvidvaskekspert Jakob Dedenroth Bernhoft siger til Finans, at hvis tilsynet havde holdt skarpere øje med bestyrelsesarbejdet i bankerne, så ville det langt tidligere have kendt til hvidvaskproblemerme i Danske Bank.

Rasmus Jarlov mener også, at Finanstilsynet har haft fløjlshandskerne på.

- Det fremstår for mig centralt, at tilsynet skal være mere aktivistisk. Det virker som om tilsynet i for høj grad er baseret på bankernes egne vurderinger af, hvordan de selv synes, de bekæmper hvidvask. Det er åbenlyst ikke nok, skriver han.

- Jeg vil gerne have Finanstilsynet tættere på bankerne, give dem adgang til selv at kontrollere oplysninger og generelt gøre dem mindre afhængige af bankernes egne svar.

Læs også
Top job