Finans

Aktionærer vil sætte lokalbank til salg – bestyrelsen siger nej

Foto: Google screendump

En gruppe aktionærer i Lollands Bank vil have banken fra Nakskov på markedet - men bestyrelsen er imod forslaget.

De fem investorer, der til sammen ejer mere end 5 pct., har netop udnyttet deres ret til at kalde til en ekstraordinær generalforsamling i Lollands Bank den 27. november.

Her er der ét punkt på dagsordenen, nemlig deres opfordring til at gennemføre en "struktureret salgsproces" for at finde en større spiller til at byde på bankens aktier.

- Uagtet at Lollands Bank er en professionelt drevet bank og har leveret flotte resultater i en årrække, så ønsker forslagsstillerne, at banken får en stærk majoritetsaktionær enten som strategisk eller industriel investor. Det vil kunne medvirke til at fremtidssikre banken samt understøtte dens ønske om at bevare en plads i nærområdet samt udbygge bankens vækstplaner, lyder begrundelsen fra forslagsstillerne.

De nævner blandt andet den løbende konsolidering i branchen, de potentielle stordriftsfordele og de øgede krav til kapitalberedskab og digitalisering som årsager til, at et salg er en god idé.

De fem forslagsstillere er NK Invest, MH Investment, Formue Nord Markedsneutral, Jean Marcel Dühring og Hans-Jürgen Jensen Holding. Sammen ejer de mere end 5 pct. af bankens aktier, selv om ingen af dem selvstændigt set er storaktionærer.

Deres forslag går konkret ud på, at bestyrelsen inden udgangen af 2018 skal hyre et af de fire store revisions- og konsulenthuse - PWC, Deloitte, KPMG eller EY - som "corporate finance"-partner. Den udvalgte skal så finde mindst én køber til at komme med et samlet bud på minimum 480 kr. per aktie på Lollands Bank. Til sammenligning kostede Lollands Banks aktie 335 kr. ved børslukketid torsdag og har ikke kostet over 400 kr. siden finanskrisen.

Aftalen skal desuden være gratis for Lollands Bank, hvis der ikke kommer et bud, synes forslagsstillerne.

Lollands Banks bestyrelse anbefaler, at forslagene ikke vedtages, fremgår det af indkaldelsen til generalforsamlingen.

Banken havde ved børslukketid torsdag en samlet børsværdi på 362 mio. kr.

Læs også