Finans

Finanstilsynet efter kritik: Vi har strammet praksis

Den finansielle vagthund tog tidligere ikke alle midler i brug over for bankledelser – det er der ændret på, oplyser tilsynet.

Foto: Lars Krabbe Foto: Lars Krabbe

Finanstilsynet tager skrappere midler i brug over for banksektoren end tidligere. Sådan lyder det nu i en kommentar fra tilsynet, efter at Finans tidligere på ugen kunne fortælle, at tilsynet ikke havde udnyttet de redskaber til at kontrollere bankerne, som det har haft liggende i værktøjskassen.

Et notat fra Finanstilsynet, som blev sendt i høring i 2017, viste, at den finansielle vagthund har været meget tilbageholdende med at gribe ind over for bankledelser, i forhold til hvordan vores nabolande bruger de såkaldte fit and proper-regler, der vurderer, om man er tilstrækkeligt egnet og hæderlig til at lede en bank.

I Holland har myndighederne f.eks. besluttet at sidde med ved bordet, når store banker holder bestyrelsesmøder, ligesom myndighederne i Storbritannien og eurolandene interviewer kandidater til topposter i storbankerne, før de vurderer, om kandidaterne er egnede.

Det er ikke tilfældet i Danmark, og det blev mødt af kritik. Men nu er der altså strammet op på dette område.

»På baggrund af diskussionspapiret og den efterfølgende høringsproces har Finanstilsynet strammet sin praksis i relation til fit & proper-vurderinger. Finanstilsynet benytter sig således i dag ud fra en risikobaseret tilgang af interviews i forbindelse med fit & proper-vurderinger. Finanstilsynets praksis ligger tæt op ad praksis i EU’s bankunion og iagttager den europæiske banktilsynsmyndighed EBA’s guidelines på området,« skriver tilsynet.

Finanstilsynet oplyser, at notatet blev offentliggjort den 22. maj sidste år som opfølgning på en konference, der fandt sted den 8. november 2016. Ifølge tilsynet var der »betydelig presseomtale« af både konferencen og notatet.

»Finanstilsynet har i nogle tilfælde indhentet konkrete oplysninger om kandidater hos tilsynsmyndigheder i andre lande, ligesom praksis sammenlignes med andre lande. Finanstilsynet har endvidere iværksat et arbejde om at opstille mere detaljerede krav til nøglepersoner og ledelse i bankerne,« lyder det videre fra tilsynet.

Finanstilsynet skriver i kommentaren intet om, hvorvidt tilsynet i Danmark er begyndt at deltage eller har planer om at deltage i bestyrelsesmøder i landets banker, som det er tilfældet i Holland.

Læs også