Finans

Tryg får godkendt milliardopkøb af konkurrenten Alka

Forsikringsselskabet Tryg har mandag fået godkendt købet af konkurrenten Alka af konkurrencemyndighederne. Det oplyser selskabet i en meddelelse til fondsbørsen.

Efter næsten et års ventetid kan Trygs adm. direktør, Morten Hübbe (th.) og Alkas adm. direktør, Henrik Grønborg (tv.) nu ånde lettet op. Trygs opkøb af Alka er gået igennem. Foto: Stine Bidstrup

Konkurrencemyndighederne har nu vendt tommelfingrene opad til Trygs opkøb af lavprisfrontløberen på forsikringsområdet Alka for 8,2 mia. kr.

»En lang godkendelsesproces er endelig afsluttet, og vi glæder os over, at vi nu kan gå i gang med næste kapitel, som vi har set frem til med stor spænding: At integrere Alka i Tryg,« siger Morten Hübbe, adm. direktør i Tryg, i en pressemeddelelse.

Oprindeligt var forventningen, at opkøbet, som blev annonceret i december sidste år, ville være afsluttet inden udgangen af 1. halvår 2018, men myndighederne skulle bruge mere tid på at behandle opkøbet, da vurderingen var, at fusionen kunne hæmme konkurrencen betydeligt.

Uden tilsagn ville Trygs køb af Alka hæmme konkurrencen betydeligt.

Christian Schultz, formand for Konkurrencerådet

Tryg A/S , som er Danmarks største forsikringsselskab, har måttet afgive tilsagn for at få godkendelsen i hus. Tilsagnene har til formål at tilstræbe øget transparens på skadeforsikringsmarkedet i Danmark.

Tilsagnene betyder ifølge Konkurrencerådet, som har det overordnede ansvar for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens administration af konkurrenceloven, bl.a. at kravene om eksklusivitet i en række aftaler med fagforeninger skal ophæves. Derudover skal Tryg fjerne opsigelsesgebyrer for private skadesforsikringer.

»Uden tilsagn ville Trygs køb af Alka hæmme konkurrencen betydeligt, og forbrugerne ville risikere højere priser for forsikringer. Trygs tilsagn imødekommer vores betænkeligheder om fusionens skadelige virkninger,« siger Christian Schultz, formand for Konkurrencerådet, i en pressemeddelelse.

Trygs tilsagn
  • Tryg har afgivet tilsagn om ophævelse af eksklusivitet i visse kundeaftaler. Tilsagnet indebærer, at Tryg forpligter sig til i en periode på fem år at fjerne eksklusivitetsbestemmelser i Alkas aftaler med fagforeninger samt i fem af Trygs partneraftaler.
  • Derudover har Tryg afgivet tilsagn om ophævelse af gebyrer ved opsigelse. Tilsagnet indebærer, at Tryg forpligter sig til i en periode på fem år ikke at opkræve noget gebyr eller nogen tilsvarende betaling fra private forbrugere, som opsiger en eller flere private skadeforsikringer hos Tryg eller Alka.
  • Til sidst har Tryg givet tillsagn om økonomisk støtte til Forsikringsguiden. Tilsagnet indebærer, at Tryg forpligter sig til i en periode på fem år at betale et beløb på 5 mio. kr. årligt til Forsikringsguiden, som giver forbrugerne et overblik over en række selskabers forsikringsprodukter.
  • Beløbet kan anvendes frit af parterne bag Forsikringsguiden, som er Forsikring & Pension samt Forbrugerrådet Tænk, til yderligere markedsføring eller forbedring af Forsikringsguiden.
Kilde: Konkurrencerådet

Han siger, at konkurrencemyndighedernes undersøgelser har vist, at Alka har været en innovativ og prisstærk spiller, som har haft stor betydning for konkurrencen.

»Godkendelsen af fusionen sker bl.a., fordi Trygs tilsagn skaber mulighed for, at konkurrerende selskaber nu kan indgå aftaler med fagforbund og andre partnere, som Tryg ellers ville have haft eksklusive aftaler med,« siger han.

Tilsagnene kommer til at koste forsikringskæmpen 20 mio. kr. om året i fem år, oplyser Tryg. Forsikringsselskabet fastholder de tidligere udmeldte fusionssynergier ved opkøbet af Alka på 300 mio. kr. De vil ifølge Tryg være fuldt realiseret i 2021.

Morten Hübbe vil først kommentere den endelige godkendelse og tilsagnene yderligere tirsdag.

BRANCHENYT
Læs også