Finans

Splid blandt pensionskæmper: Topchef vil kæmpe for kundernes vagthund

Vellivs topchef, Steen Michael Erichsen, går imod sin egen brancheforening i et forsøg på at bevare en intern kontrolfunktion med selskabernes ledelser.

Steen Michael Erichsen er adm. direktør i Velliv, der ind til for nylig hed Nordea Liv & Pension. Foto: Velliv

I et forsøg på at redde kundernes interne vagthund i pensionsselskaberne går topchef Steen Michael Erichsen nu imod sin egen brancheorganisation Forsikring & Pension.

Steen Michael Erichsen fra landets tredjestørste kommercielle pensionsselskab, Velliv (tidl. Nordea Liv & Pension), advarer imod et aktuelt forslag om at sløjfe en særlig dansk lov om såkaldte ansvarshavende aktuarer. Disse personer er ansat med særlige forpligtelser direkte af bestyrelsen og skal bl.a. overvåge, om direktørerne behandler kunderne fair i det komplicerede pensionssystem.

»Jeg tror på, at det er rigtig vigtigt, at der er sådan en overvågningsfunktion,« siger Steen Michael Erichsen.

Ansvarshavende aktuar
  • Er en slags supermatematiker, der ved lov er ansat i danske pensionsselskaber med nogle særlige forpligtelser til bl.a. at sikre en rimelig fordeling af det overskud, der genereres i selskaberne.
  • Er ansat direkte af bestyrelsen - og altså ikke af direktionen.
  • Deltager på bestyrelsesmøder og har en forpligtelse til at orientere Finanstilsynet, hvis selskabets direktion behandler kunder urimeligt.

Forsikring & Pension mener, at de danske aktuar-regler er forældede, efter den nye EU-regulering er trådt i kraft. Ifølge organisationens underdirektør, Torben Weiss Garne, handler det om at sikre ens regler for danske og udenlandske pensionsselskaber.

Steen Michael Erichsen mener dog ikke, at man skal være bange for at gå længere end andre lande, når det kommer til forbrugerbeskyttelse og omfattende overvågning.

»Det har vist sit værd igennem flere store kriser, og det skal vi værne om,« siger han.

Den ansvarlige aktuar er et menneske, der kan tænke og handle. Det kan et regulativ ikke.

Jesper Winkelmann, tidligere medlem af Danicas direktion

Velliv-direktøren bakkes op af to tidligere pensionschefer, som igennem mange år har arbejdet sammen med ansvarshavende aktuarer i landets største pensionsselskaber.

Den tidligere Danica og PFA-chef Mogens Rosengaard, der i dag er pensionsmægler hos RTM, påpeger, at den ansvarshavende aktuar har en vigtig rolle i forhold til at »træde på bremsen, hvis det går for stærkt.«

Og Jesper Winkelmann, der frem til 2016 sad 16 år i Danicas direktion, mener, at det vil være en »dødssynd« at fjerne de ansvarlige aktuarer:

»Den ansvarlige aktuar er et menneske, der kan tænke og handle. Det kan et regulativ ikke,« siger han.

Ehvervsminister Rasmus Jarlov (K) oplyser i en mail til Finans, at han har igangsat en analyse, som skal undersøge konsekvenserne ved at afskaffe funktionen, men understreger samtidig, at der endnu ikke er truffet en beslutning.

Til gengæld har regeringen allerede fremlagt et forslag, der skal fjerne ansvarshavende aktuarer i firmapensionskasser. Det forslag mødte modstand fra et flertal med bl.a. Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, da det mandag blev førstebehandlet i Folketinget.

Læs også
Top job