Finans

Analytiker spår Danske Bank bedre odds for at handle hurtigt

Med en ny ledelse på plads vil Danske Bank få nemmere ved hurtigt at agere målrettet både i forhold til den nuværende situation med hvidvasksagen, men også i forhold til retningen for banken i fremtiden. Det vudererer aktieanalytiker.

Danske Bank får med al sandsynlighed ny formand i form af Karsten Dybvad, som ifølge analytiker Simon Hagbart Madsen har et yderst stærkt cv og er en meget kompetent og velanset person i dansk erhvervsliv. Foto: Niels Hougaard

Det er en god nyhed for investorerne, at formandsskiftet og oprydningen i resten af bestyrelsen i Danske Bank A/S er rykket tættere på. Det mener Danske Bank-analytiker, Simon Hagbart Madsen fra Jyske Bank.

»Jeg ser det som positivt, at man kommer i gang med processen med at få en ny formand så tidligt som muligt for at få skabt størst mulig vished og klarhed i forhold til den ledelsesmæssige situation. Det tror jeg alle har interesse i,« siger han.

På Danske Banks største aktionær A.P. Møller Holdings initiativ er DI-direktør Karsten Dybvad indstillet til at blive ny bestyrelsesformand i stedet for Ole Andersen på en ekstraordinær generalforsamling. Samtidig er Jan Thorsgaard Nielsen, investeringsdirektør i A.P. Møller Holding, kørt i stilling som ny næstformand.

Men den store udskiftning i bestyrelsen stopper ikke her, da den nuværende næstformand Carol Sergeant samt et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer Rolv Erik Ryssdal har meddelt, at de ikke genopstiller til den ordinære generalforsamling i marts.

»At man får igangsat processen i forhold til at få udskiftet dér, hvor man skal i ledelsen, letter mulighederne for hurtigere at kunne agere målrettet i den nuværende situation og udstikke retningen for Danske Bank fremover,« siger Simon Hagbart Madsen.

Man kunne frygte, at så store ændringer kunne få implikationer for muligheden for at planlægge langsigtet i driften af banken.

Simon Hagbart Madsen, aktieanalytiker i Jyske Bank

Danske Bank-analytikeren mener, at timingen for at skifte ud i bestyrelsen virker logisk og siger, at det ville være svært at foretage den slags ændringer meget tidligere.

»Banken har været i en proces, hvor der skulle skabes et overblik over hvidvasksagen og dennes implikationer. Derefter har der formentligt været en periode, hvor en række interessenter har indgået i en dialog, der nu munder ud i en udskiftning i bestyrelsen,« forklarer han.

Med både Thomas Borgens exit som Danske Bank-topchef og nu et farvel til bestyrelsesformanden og hans næstkommanderende er posen for alvor rystet for den øverste ledelse af banken.

»Man kunne frygte, at så store ændringer kunne få implikationer for muligheden for at planlægge langsigtet i driften af banken,« siger Simon Hagbart Madsen, men han tilføjer samtidig:

»Men omvendt har Ole Andersen tilstræbt ikke at gå af samtidigt med Thomas Borgen, og to bestyrelsesmedlemmer bliver siddende indtil næste ordinære generalforsamling. På den måde opnår man stadig en vis kontinuitet.«

A.P. Møller Holding har i tilløbet til at ryste posen i bestyrelsen været i dialog med flere andre aktionærer, heriblandt ATP og PFA, som bakker op om beslutningen.

Også investorer, som ikke har været med på sidelinjen, ser positivt på A.P. Møller Holdings initiativ.

»Nu skal man sørge for at få ro på banken, og det tror jeg, man får,« siger Michael Nellemann Pedersen, investeringsdirektør i PKA, og uddyber:

»Den største aktionær har været ude sammen med andre væsentlige aktionærer og få indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling for at tage det sidste skridt og få udpeget en ny formand. Mon ikke den nye adm. direktør også kommer på plads snart, og så får man absolut ro på og kan koncentrere sig om at udvikle banken fortsat.«

Læs også
Top job