Finans
0

Jyske Bank får påbud af Finanstilsynet om at revidere sin hvidvaskpolitik

Jyske Bank får nu et påbud af Finanstilsynet om at revidere sin risikovurdering og hvidvaskpolitik. Det skriver banken i en pressemeddelelse.

Jyske Banks hovedkontor i Silkeborg. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Danmarks næststørste pengeinstitut, Jyske Bank, har fået seks påbud af Finanstilsynet.

Det sker i forlængelse af, at Finanstilsynet i november 2017 var på inspektion i Jyske Bank for at undersøge, hvordan banken håndterede bekæmpelsen af hvidvask.

I sin redegørelse fra inspektionen skriver Finanstilsynet, at Jyske Bank allerede har brugt »betydelige ressourcer« på at styrke sine foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering.

Dog er truslen bestemt ikke elimineret, forklares det i redegørelsen.

»Finanstilsynet vurderer, at bankens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj. Vurderingen er baseret på bankens størrelse samt på forretningsmodellen, der indeholder en række produkter og kunder med høj iboende risiko,« skriver Finanstilsynet i redegørelsen.

Derfor får Jyske Bank nu påbud om at revidere sin hvidvaskpolitik og risikovurdering.

»Finanstilsynet konstaterer, at bankens risikovurdering og hvidvaskpolitik ikke i tilstrækkelig grad sætter rammerne for bankens risikoappetit på området eller for bankens risikobegrænsende foranstaltninger,« står der i redegørelsen.

En gennemgang af en udvalgt stikprøve har vist, at Jyske Bank ikke i alle tilfælde har indhentet tilstrækkelig information om forretningsforbindelsers formål og omfang, inden et kundeforhold er blevet indledt.

Hos Jyske Bank har man taget redegørelsen fra Finanstilsynet til efterretning.

»Vi er tilfredse med, at Finanstilsynet konstaterer, at banken har gennemført væsentlige tiltag på området og prioriteret indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering,« siger Peter Schleidt, bankdirektør i Jyske Bank, i en pressemeddelelse.

Han forklarer, at banken bruger omkring 200 årsværk til forebyggelse og kontrol af hvidvask, ligesom banken i 2018 forventer at foretage 3.000 underretninger om mistanke om hvidvask til hvidvasksekretariatet.

»Banken har siden inspektionen arbejdet videre med at forbedre bankens foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering, og flere af de forhold, der rejses i redegørelsen, er nu løst,« siger Peter Schleidt.

BRANCHENYT
Læs også