Finans

Lollands Bank opjusterer forventninger efter ni gode måneder

Lollands Bank fik i de første ni måneder af 2018 et overskud før skat på 71,7 mio. kr. og et nettooverskud på 56,5 mio. kr.

Bundlinjen er forbedret i forhold til samme periode året før, hvor de tilsvarende tal udgjorde henholdsvis 69,0 mio. kr. og 54,5 mio. kr., oplyser banken i regnskabet.

Fremgangen betyder, at banken opjusterer forventningerne til et overskud før skat på 80-85 mio. kr. mod tidligere ventet 70-75 mio. kr. Den tidligere udmeldte forventning til basisindtjeningen på 50-55 mio. kr. fastholdes.

Basisindtjeningen faldt til 43,1 mio. kr. i de første ni måneder af 2018 mod en indtjening på 46,6 mio. kr. i den samme periode sidste år.

Udlån er steget med 98 mio. kr. siden årsskiftet - svarende til en fremgang på 6 pct. - mens indlån er steget med 143 mio. kr. siden årsskiftet, hvilket svarer til en stigning på 5 pct., oplyser banken.

Nedskrivningerne blev en tilbageførsel på 3,9 mio. kr. i perioden mod en nedskrivning på 0,8 mio kr. i de ni måneder året før.

- Bankens landbrugseksponeringer er for det meste i planteavlsbedrifter. Årets høstudbytte har været under normaludbytte, men modsat har afregningspriserne været på et højere niveau, hvilket resultatmæssigt helt eller delvist har modsvaret det lavere udbytte, forklarer banken i regnskabet.

Læs også