Serier

Finanstilsynet frikender sig selv i Danske Banks hvidvaskskandale

Bestyrelsen vurderer, at Finanstilsynet igennem hele perioden 2007-2018 har levet op til sine forpligtelser som ansvarlig tilsynsmyndighed for Danske Bank, siger formand David Lando.

Hvidvask i Danske Bank
Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Finanstilsynet har ikke svigtet i sin kontrol med Danske Bank, der fortsat er indhyllet i en historisk stor hvidvaskskandale.

Tirsdag aften har Finanstilsynet offentliggjort sin redegørelse om tilsynet med Danske Bank i forhold til hvidvasksagen. Og her lyder det, at Finanstilsynet har levet op til sine forpligtelser.

»Bestyrelsen vurderer, at Finanstilsynet igennem hele perioden 2007-2018 har levet op til sine forpligtelser som ansvarlig tilsynsmyndighed for Danske Bank,« siger formand for Finanstilsynet David Lando.

Det estiske finanstilsyn (EFSA) har som værtslandstilsyn haft - og har fortsat - ansvaret for hvidvasktilsynet med den estiske filial, der er omdrejningspunktet i hvidvasksagen.

Finanstilsynet koordinerede det samlede tilsyn med Danske Bank, herunder på hvidvaskområdet. Finanstilsynet besvarede alle henvendelser fra EFSA, og i ét tilfælde fra den russiske centralbank, om hvidvaskrisici i den estiske filial.

Finanstilsynet indhentede i forbindelse med henvendelserne uddybende dokumentation fra Danske Bank.

Det må dog konstateres, at indsatsen med at spørge ind, inddrage oplysningerne fra EFSA’s hvidvasktilsyn med den estiske filial og gå mere i detaljen for at få retvisende oplysninger ikke gav det ønskede resultat, da oplysningerne i sidste ende alligevel ikke i alle tilfælde var retvisende,« skriver Finanstilsynet, der i maj 2018 påbød Danske Bank at sikre, at Finanstilsynet modtager fyldestgørende information, og at bestyrelsen og direktionen er tilstrækkeligt involveret heri.

Den nye redegørelse fra Finanstilsynet indeholder svar på en række af de kritikpunkter, som har været fremført i sagen. Finanstilsynet har bl.a. fået stor kritik for ikke at have opdaget, at omkring 1.500 mia. kr. flød uhindret gennem Danske Banks estiske afdeling over flere år. Pengene er for en stor dels vedkommende relateret til hvidvask af penge.

Finanstilsynets redegørelse indeholder også et idékatalog med 23 initiativer, der kan bidrage til et bedre hvidvasktilsyn.

»Estland-sagen har været dybt skadelig for befolkningens tillid til det finansielle system og for Danmarks internationale omdømme. Det er afgørende, at arbejdet med at rette op på dette fortsætter med øget styrke. Vi er nødt til at tage ved lære af dette forløb,« siger Finanstilsynets direktør Jesper Berg.

Forslagene er inddelt i fire hovedkategorier:

  1. Bedre og mere effektive forsvarslinjer i bankerne
  2. Oplysningspligt og strafansvar samt bedre beskyttelse af whistleblowere
  3. Hårdere konsekvenser, når bankledelsen svigter sit ansvar
  4. Et hvidvasktilsyn i europæisk topklasse.
Læs også