Finans

Vestjysk Bank øger bundlinjen ekstraordinært: Ser fald i det nye år

Foto: Per Folkver Foto: Per Folkver

Aktiveringen af et udskudt skatteaktiv har sidste år skudt bundlinjen i vejret for Vestjysk Bank, som for året tjente 296 mio. kr. efter skat mod 163 mio. kr. året før. Det viser bankens årsregnskab, der er offentliggjort torsdag morgen.

- Resultatet er positivt påvirket af aktivering af udskudt skatteaktiv med 75 mio. kr. per 31. december 2018, skriver banken i regnskabet.

Også resultatet før skat endte i fjor højere end forrige år, da Vestjysk Bank ud for denne post kunne fremvise et resultat på 242 mio. kr. mod 171 mio. kr. året før.

Et væsentligt bidrag til indtjeningsstigningen var faldende nedskrivninger, i og med at banken sidste år havde nedskrivninger på udlån for 186 mio. kr., hvilket var lavere end de 270 mio. kr., der blev nedskrevet for forrige år.

Den positive udvikling på nedskrivningssiden var velkommen for Vestjysk Bank, da banken ellers havde lavere indtægter sidste år i forhold til året før. Basisindtægterne endte i fjor på 909 mio. kr. mod 945 mio. kr. året forinden.

De faldende indtægter bidrog til at give et basisresultat før nedskrivninger på 428 mio. kr. mod 441 mio. kr. året før.

For det nye år venter Vestjysk Bank et lavere bundlinjeresultat sammenlignet med det forgangne år, da banken regner med at realisere et resultat efter skat på mellem 225 og 275 mio. kr.

- Forventningerne skal ses under forudsætning af uændrede konjunkturforhold. Der er dog aktuelle usikkerheder om udviklingen i verdensøkonomien og særligt udviklingen i afregningspriser på landbrugsvarer. En fortsat negativ udvikling kan påvirke størrelsen af bankens nedskrivninger, fremgår det af regnskabet.

BRANCHENYT
Læs også