Finans

Lollands Bank fordobler udbyttet efter fremgang i 2018

Gevinster fra kursreguleringer af værdipapirer løftede Lollands Banks resultater i 2018, og aktionærerne kan nu se frem til en fordobling af udbyttet.

- Med baggrund i et meget tilfredsstillende resultat indstiller bestyrelsen til generalforsamlingens godkendelse, at der i alt udbetales et samlet udbytte på 50 procent eller 10 kr. pr. aktie svarende til en samlet udbyttebetaling på 10,8 mio. kr., skriver Lollands Bank i regnskabet.

Banken fra Nakskov måtte se basisindtjeningen falde en smule til 56,8 mio. kr. fra 58,6 mio. kr.

Desuden steg nedskrivningerne til 3,8 mio. kr. fra 3,2 mio. kr. En heldig hånd med investeringerne løftede til gengæld kursreguleringerne med 5,9 mio. kr. til 18,1 mio. kr. og sikrede også banken fremgang på bundlinjen.

Overskuddet før skat steg til 78,8 mio. kr. fra 74,1 mio. kr., og efter skat havde Lollands Bank et plus på 67,4 mio kr. mod 61,3 mio. kr. året før.

I 2019 venter Lollands Bank til gengæld et lidt lavere resultat og en basisindtjening på 50-55 mio. kr.

- Faldet i basisindtjeningen skyldes en forventning om stigende udgifter og uændrede indtægter, skriver banken.

Lollands Bank venter desuden nedskrivninger på et fortsat lavt niveau og kursreguleringer i størrelsesordenen 12 mio. kr.

- Den samlede vurdering er derfor, at der i 2019 kan forventes et resultat før skat i niveauet 60-65 mio. kr., skriver banken.

Læs også