Finans

Nykredit-ejer bruger millioner på at forhindre oprørske kunders kupforsøg

Nykredits hovedejer skyder en millionkampagne i gang, der skal mobilisere kunderne og forhindre oprørske kræfter i at tage magten i foreningen. Det er nødvendigt for at sikre den danske realkreditmodel på sigt, fastslår formand Nina Smith.

Formand Nina Smith og Forenet Kredit skyder en kampagne i gang, som skal gøre foreningen kendt blandt medlemmerne. Foto: Rune Aarestrup Pedersen Formand Nina Smith og Forenet Kredit skyder en kampagne i gang, som skal gøre foreningen kendt blandt medlemmerne. Arkivfoto: Lars Krabbe. Foto: Lars Krabbe.

Stort set ingen kunder engagerer sig i den kundestyrede forening, Forenet Kredit, der er hovedaktionær i landets største realkreditselskab, Nykredit. Den manglende interesse øger risikoen for, at et fåtal af utilfredse kunder kupper sig til magten.

Det er en uholdbar situation, mener formand Nina Smith. Foreningen har derfor afsat 30 mio. kr. til en kampagne, der skal gøre den kendt og sikre, at flere deltager i foreningens arbejde, hvis hovedopgave er at eje Nykredit.

»Vi er sårbare, fordi kun 5 pct. af Nykredits kunder kender os. Det betyder, at et lille mindretal kan mobilisere sig og reelt bestemme over det store flertal. Det er hverken demokratisk eller sundt. Derfor skal vi have øget kendskabet til vores forening,« siger Nina Smith.

Ny kampagne
  • Foreningen har afsat 15 mio. kr. til kampagnen i år og 15 mio. kr. til næste år.
  • Der bliver primært tale om annoncering på TV, i dagblade og online.
  • Derudover vil Forenet Kredit og Nykredit fremover i større grad markedsføre sig sammen, og der skal fokuseres mere på medlemsmøder i foreningen og partnerskaber.
  • Det var oprindeligt planen at søsætte kampagnen sidste efterår, men store skandalesager om hvidvask og udbytteskat i finanssektoren udskød lanceringen af frygt for, at budskabet ellers druknede.
  • Nu er tiden ifølge Forenet Kredit inde til at tage det for foreningen vigtige strategiske skridt at gøre sig kendt.

Ifølge bank- og realkreditekspert fra Aalborg Universitet Lars Krull er det en god idé.

»Det er fornuftigt, for ellers kan få, højtråbende kunder få en uforholdsmæssig stor del af magten. Det vil være et problem i forhold til foreningens juvel, Nykredit. Demokratisk kan man blive løbet over ende, hvis ikke flere engagerer sig,« siger han.

Forenet Kredit
  • Den kundeejede Forenet Kredit ejer 78,9 pct. af Nykredit, efter at den har solgt en aktiepost til fem pensionskasser.
  • Foreningen har et repræsentantskab på 104 medlemmer og en bestyrelse, som Nina Smith er formand for.
  • De fem pensionskasser (PFA, PensionDanmark, PKA, AP Pension og MP Pension) ejer 16,9 pct. af Nykredit.
  • Derudover ejer Østifterne, Industriens Fond og Pras en lille del af Nykredit.

Da der i 2016 var valg til foreningens repræsentantskab i Sydjylland, vandt en oprørsgruppe alle seks ledige pladser. Den gang toppede kritikken af Nykredit på grund af en forhøjelse af bidragssatserne og annonceringen af en børsnotering, som siden blev opgivet. Siden er bølgen af utilfredshed aftaget.

»Det er en god idé med en kampagne, der kan få flere til at engagere sig, for så længe kunderne ikke gør det, risikerer vi, at bestyrelsen kupper foreningen, som vi så det med dens forsøg på at få Nykredit børsnoteret,« siger Jens Vesterbæk, der er en af de oprørere, der blev valgt ind i 2016.

Læs også