Finans

Bankekspert: Nationalbanken bør være vagthund for storbankerne

Ifølge professor Jesper Rangvid bør tilsynet med de største danske banker flyttes over i Nationalbanken. Finanstilsynet er uenigt.

Ifølge professor Jesper Rangvid fra CBS får Danmark et bedre tilsyn med bankerne, hvis Nationalbanken kommer på banen. Foto: Stine Bidstrup

Nationalbanken skal opgraderes til at være en vagthund, der holder Danske Bank og de øvrige store banker i ørerne.

Det mener professor og ekspert i finansiel regulering Jesper Rangvid fra CBS, som har foretaget en analyse af fordele og ulemper ved at ændre på den danske tilsynsmodel.

Systemisk vigtige institutter – SIFI’er
Der er syv systemisk vigtige finansielle virksomheder i Danmark:
  • Danske Bank
  • Jyske Bank
  • Sydbank
  • Spar Nord
  • Nykredit Realkredit
  • Nordea Kredit
  • DLR Kredit

Ifølge Jesper Rangvid bør tilsynet med at sikre, at de store og systemisk vigtige banker er robuste og levedygtige, flyttes fra Finanstilsynet til Nationalbanken, mens det skal overvejes at flytte tilsynet med de øvrige banker og de store pensionskasser samme vej.

»Jeg er overbevist om, at det som minimum er en god idé at lade Nationalbanken overtage opgaven med at føre tilsyn med de store banker og realkreditselskabers robusthed. Det vil give Finanstilsynet mulighed for at fokusere sine kræfter på at føre tilsyn med adfærden i finanssektoren herunder det vigtige hvidvaskområde,« siger Jesper Rangvid, som har lavet en længere artikel om emnet i fagtidsskriftet Finans/Invest, der udkommer torsdag.

Han er dermed fortaler for at gå væk fra den nuværende model med et enhedstilsyn, hvor én myndighed – Finanstilsynet – holder øje med både adfærden og robustheden i alle sektorer, herunder bank, forsikring, realkredit og pension.

Ud over at give et bedre tilsyn påpeger Jesper Rangvid, at ændringen vil styrke Nationalbankens mulighed for at holde øje med den finansielle stabilitet i samfundet, som er en af dens kerneopgaver.

Jeg er overbevist om, at det som minimum er en god idé at lade Nationalbanken overtage opgaven med at føre tilsyn med de store banker og realkreditselskabers robusthed.

Jesper Rangvid, professor

Diskussionen om, hvem der bedst holder styr på finansvirksomhederne, er blevet aktuel efter Danske Banks hvidvasksag. Men Finanstilsynet advarer mod at gennemføre store ændringer på grund af sagen.

»En opsplitning risikerer at ødelægge synergier, kultur og erfaringsudveksling. Der er intet i sagen om hvidvask, som indikerer, at et opsplittet tilsyn ville have reageret anderledes,« skriver direktør Jesper Berg og bestyrelsesformand David Lando i Finans/Invest.

Nationalbanken oplyser, at det er en politisk beslutning, hvor tilsynet med bankerne skal ligge, som den ikke har kommentarer til.

BRANCHENYT
Læs også