Finans

Danske Bank skuffer i nyt regnskab

Danske Bank lander i årets første tre måneder et resultat efter skat på 3 mia. kr., hvilket er et fald på 39 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Bestyrelsesformand Karsten Dybvad (th.) og midlertidig direktør i Danske Bank, Jesper Nielsen. Arkivfoto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2019

Danske Bank kommer ud af årets tre første måneder med et nettoresultat på 3 mia. kr., hvilket er 39 pct. lavere end i samme periode sidste år.

Det viser bankens kvartalsregnskab, der er offentliggjort tirsdag morgen. Resultatet lander betydeligt lavere end analytikernes samlede estimat, der ifølge Ritzau Estimates lød på et nettoresultat på ca. 3,5 mia. kr.

»Finansielt fik vi samlet set en svær start på året, hvilket primært skyldtes tre forhold: Trods stigende udlån faldt nettorenteindtægterne som følge af øgede fundingomkostninger og pres på rentemarginalerne,« siger midlertidig adm. direktør Jesper Nielsen.

»Derudover var omkostningerne påvirket af vores betydelige investeringer i blandt andet compliance. Endelig steg nedskrivningerne sammenlignet med sidste år,« fortsætter han.

Bankens samlede indtægter faldt med 6 pct. i forhold til første kvartal i 2018 og udgjorde i alt 10,8 mia. kr. Danske Banks egenkapitalforrentning efter skat var 7,7 pct. mod 12,6 pct. i første kvartal sidste år.

Samtidig bløder banken fortsat kunder. Ifølge Danske Banks kvartalsrapport mistede banken i første kvartal 8.500 NemKonto-kunder, svarende til 0,6 pct. af bankens samlede NemKonto-kundebase herhjemme.

Til sammenligning mistede banken næsten 10.000 NemKonto-kunder i oktober, november og december sidste år.

Danske Bank forventer fortsat, at banken vil komme ud af 2019 med et resultat på mellem 14 og 16 mia. kr. Dette er dog inklusiv det forventede provenu fra salget af Danica Pension i Sverige på ca. 1,3 mia. kr.

Danske Bank oplyser, at solvensprocenten ligger på 21,8 pct., og at banken har en egentlig kernekapitalprocent på 16,7 pct.

Danske Bank, Q1. Nøgletal fra regnskabet:

Mio. kr. 1. kvartal 2019 1. kvartal 2018
Indtægter i alt 10.802 11.452
Omkostninger i alt 6.145 5.612
Res. før nedskrivninger 4.657 5.841
Nettoresultat 2.988 4.873
Læs også
Top job