Serier

Danske Banks hvidvasksag undersøges fortsat

Den massive hvidvasksag i Estland fylder stadig meget i Danske Bank.

Hvidvask i Danske Bank
Danske Bank nåede i sin egen undersøgelse af sagen om hvidvask i Estland frem til, at der var skyllet op mod 1500 mia. mistænkelige kr. gennem banken i årene mellem 2007 og 2015. Foto: Miriam Dalsgaard

Banken blev den 7. februar sigtet i Frankrig i forbindelse med en igangværende efterforskning af mistanke om hvidvask, den 21. februar meddelte banken, at den er i dialog med den amerikanske børsmyndighed, U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), og så er der fortsat undersøgelser i gang fra det danske og det estiske finanstilsyn, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) og statsadvokaturen i Estland samt det amerikanske justitsministerium.

- Vi samarbejder fortsat fuldt ud med myndighederne, skriver banken i regnskabet for første kvartal, der er offentliggjort tirsdag morgen.

Ud over undersøgelserne er der anlagt en række søgsmål mod banken.

- Vi arbejder forsat på at genoprette tilliden hos alle vores interessenter efter Estlandsagen, og vi rækker ud til vores kunder og andre interessenter for at sikre, at vi får adresseret alle deres spørgsmål, oplyser banken.

Det er blandt andet de to amerikanske advokatfirmaer Grant & Eisenhofer og DRRT, der officielt har anlagt et søgsmål ved Københavns Byret, hvor de går efter en erstatning på 3,1 mia. kr. for investorer i 19 lande.

Danske Bank nåede i sin egen undersøgelse af sagen om hvidvask i Estland frem til, at der var skyllet op mod 1500 mia. mistænkelige kr. gennem banken i årene mellem 2007 og 2015.

Fælles for alle søgsmålene er, at man ikke mener, at Danske Bank har oplyst markedet tilstrækkeligt om hvidvasksagen. Det har medført, at investorer har købt aktier på forkerte betingelser og til en forkert pris.

Finanstilsynet har skønnet, at en buffer på 10 mia. kr. er tilstrækkelig i forbindelse med eventuelle erstatninger.

Læs også
Top job