Finans

Ringkjøbing Landbobank fastholder forventninger

Arkivfoto Foto: Ringkjøbing Landbobank.

Basisindtjeningen steg til 526 mio. kr. fra 506 mio. kr. i samme kvartal sidste år. Nedskrivninger på udlån og et mindre beholdningsresultat fjerner dog fremgangen og på de nedre resultatlinjer, hvor banken rapporterer banken et resultat før skat på 322 mio. kr. mod 385 mio. kr. i samme kvartal året før.

Nedskrivninger på udlån er i kvartalet en udgift på 25 mio. kr. mod en indtægt på 13 mio. kr. i 2018.

- Finanstilsynet gennemførte i første kvartal 2018 en ”stor” inspektion med et tilfredsstillende resultat. Banken konstaterede i den forbindelse tilbageførsler af nedskrivninger med baggrund i en forbedret kreditbonitet i visse eksponeringer, hvilket var årsagen til den ovennævnte indtægt i første kvartal 2018, skriver banken.

Beholdningsresultatet m.v. i første kvartal 2019 blev positivt med netto 26 mio. kr. inklusive fundingomkostninger af beholdningen i forhold til forhold til samme kvartal 2018, hvor beholdningsresultatet var positivt med 90 mio. kr., hvoraf 104 mio. kr. stammede fra opskrivningen af bankens ejerandel i BI Holding.

Oppe i toppen blev netto renteindtægterne 291 mio. kr. mod 287 mio. kr. i samme kvartal 2018, svarende til en stigning på 2 pct.

- Banken er tilfreds med denne udvikling, hvor der i forhold til ultimo første kvartal sidste år har været en stigning i udlånsmængderne på 8 pct. I forhold til 2018 har der været nye renteudgifter til den ansvarlige kapital, som blev optaget i juni 2018, samt til optaget non-preferred senior kapital, forklarer banken.

Gebyrer, provisioner og valutaindtjening steg til 197 mio. kr. i kvartalet mod netto 180 mio. kr. i 2018 svarende til en stigning på 9 pct.

- Der har i forhold til sidste år især været en positiv udvikling i gebyrindtægterne fra ”Værdipapirhandel”, forklarer banken.

De samlede udgifter inklusiv af- og nedskrivninger på materielle aktiver udgjorde 201 mio. kroner i første kvartal. Det var 14 mio. kr. mindre end i samme kvartal 2018 og dermed et fald på 6 pct.

Omkostningsprocenten faldt til 38,2 pct. mod 42,4 pct. i 1. kvartal 2018.

Læs også