Finans

Nyt lån rammer danske boligejere - nu kan de sove trygt om natten

Danske Bank lancerer torsdag et nyt boliglån, som mod betaling indeholder en garanti mod såvel stigende renter som gebyrer.

Nu får Danske Banks kunder mulighed for at fastlåse boligydelsen i op til 10 år. Foto: Colourbox

Danske boligejere får nu mulighed for at fastfryse den månedlige udgift til huslejen i op til 10 år.

Det er Danske Bank, der som den første herhjemme lancerer et nyt bankboliglån, hvor ikke bare renten, men også gebyret ligger fast i op til 10 år.

Banken imødekommer dermed den kritik, som de relativt nye bankboliglån har været omgivet af, og som især Jyske Bank har haft stor succes med at lange over bankdisken. Forbrugerrådet har eksempelvis flere gange kritiseret, at bankerne har mulighed for at hæve prisen på bankboliglånet, hvis kundernes privatøkonomiske forhold ændrer sig.

»Vi har længe talt for, at der burde være et produkt, hvor man som kunde er sikker på, at den samlede pris på produktet ikke ændrer sig. At Danske Bank nu tager dette skridt, er rigtig godt for forbrugerne,« siger Morten Bruun Pedersen, seniorøkonom i Forbrugerrådet Tænk.

Det er unikt og findes ikke andre steder. Vi fastlåser ganske enkelt rente og tillæg i en periode på op til 10 år.

Lars Alstrup, kommerciel direktør i Danske Bank

Muligheden for ydelsesgaranti gør bankboliglånet endnu mere konkurrencedygtigt over for realkreditlån, hvor kunderne flere gange er blevet mødt af stigende gebyrer i form af højere bidragssatser.

»Det siger sig selv, at det koster noget at få en ydelsesgaranti i 10 år, men så længe man er blevet ordentligt oplyst om dette, kan det være interessant for mange kunder at få sikkerhed for, at deres månedlige ydelse ikke stiger, fordi både rente og rentetillæg (gebyret på bankboliglånet, red.) ligger fast,« siger Morten Bruun Pedersen.

Danske Bank glæder sig til at tilbyde kunderne det nye produkt.

»Det er unikt og findes ikke andre steder. Vi fastlåser ganske enkelt rente og tillæg i en periode på op til 10 år,« siger Lars Alstrup, kommerciel direktør i Danske Bank.

At Danske Bank nu tager dette skridt, er rigtig godt for forbrugerne.

Morten Bruun Pedersen, seniorøkonom i Forbrugerrådet Tænk

Selve produktet, som Danske Bank har døbt Danske Bolig Fri, blev lanceret i begyndelsen af 2018. Det hægter sig normalt på den aktuelle markedsrente og bliver rentefornyet hver tredje måned. Men nu får kunderne altså mulighed for at tilknytte en fast ydelse i op til 10 år.

»Vi har kunnet se, at flere kunder har ønsket at skifte deres realkreditlån med en variabel rente ud med et fastforrentet realkreditlån eller lån med længere rentebinding. Vi har derfor haft et ønske om også at tilbyde en større rentetryghed på bankboliglånet, og nu lancerer vi den ultimative tryghed i op til 10 år,« siger Lars Alstrup.

Jyske Banks øverste chef ligger ikke søvnløs over udsigten til øget konkurrence på markedet for bankboligprodukter.

»Vi ville ikke have vokset så markant, som tilfældet er, hvis vi bare hævede priserne på vores bankboliglån. Faktum er, at vi har en god og konkurrencedygtig pris på vores produkter, og at vi i øvrigt ikke har hævet prisen en eneste gang siden 2002 over for eksisterende kunder. De prisstigninger, som har været der, har kun ramt nye kunder og lån,« siger Anders Dam, ordførende direktør i Jyske Bank.

Hvis Danske Banks kunder ønsker at gøre brug af den mulighed for periodevis af låse renten 1-10 år, sker det konkret ved, at de betaler et rentetillæg til markedsrenten, der afspejler længden af den periode, som lånet rentesikres, og kundens økonomi. Det betyder, at såkaldte gode kunder kan forhandle sig frem til de laveste renter.

Man kan altid opsige lånet gebyrfrit og til kurs 100.

BRANCHENYT
Læs også