Finans

Skjern Bank: Indtægterne løftet - men bundlinjen gik tilbage

Foto: Ernst van Norde

Skjern Bank formåede at løfte sine indtægter i årets første kvartal, men overskuddet endte lavere end i de tilsvarende tre måneder af 2018, hvor salget af en aktiepost gav en en kursgevinst på omkring 60 mio. kr.

Det viser bankens regnskab, der er offentliggjort torsdag eftermiddag.

I januar, februar og marts steg bankens nettorente- og gebyrindtægter til 82,4 mio. kr. fra 79,4 mio. kr. i første kvartal året før. De samlede renteindtægter steg 1,3 pct. fra året før, hvilket ifølge banken skyldtes det fortsatte lave renteniveau og konkurrencesituationen i markedet.

Bundlinjen viste et overskud på 34,5 mio. kr., efter at der året før var et plus på 91,0 mio. kr. Det var særligt et stort udsving på posten kursreguleringer, der var skyld i, at resultatet endte noget lavere i første kvartal af 2019.

Her gav posten et plus på 11,6 mio. kr. mod 66,4 mio. kr. året forinden.

- Årets første kvartal har været tilfredsstillende med fremgang på 3,9 pct. i nettorente- og gebyrindtægter, positiv kursgevinst på 11,6 mio. kr. samt et fortsat tilfredsstillende og faldende niveau for nedskrivninger, skriver Skjern Bank i regnskabet.

- Resultatet før skat realiseres med tilfredsstillende 44,2 mio. kr., der sammenlignet med 2018 er 55,1 mio. kr. lavere som følge af kursgevinsten i første kvartal 2018 på cirka 60 mio. kr. efter salget af Value Invest Asset Management S.A, fortsætter banken.

Reguleres der for salget af ejerandelen i Value Invest, er bankens kursreguleringer forbedret med 5,1 mio. kr. i årets første kvartal, oplyses det.

Basisresultatet - resultatet før skat, kursreguleringer og nedskrivninger - endte på 37,3 mio. kr. mod 38,3 mio. kr. i første kvartal året forinden.

Omkostningerne til personale og administration voksede med 11,7 pct. til 45,6 mio. kr. i januar, februar og marts fra samme kvartal året før. Det er ifølge banken gjort med henblik på organisk vækst og for at kunne håndtere den øgede regulering i sektoren.

Skjern Bank fastholder i øvrigt forventningerne til hele 2019 om et basisresultat i intervallet 130-145 mio. kr. Ligeledes ventes der fortsat et resultat før skat på 115-130 mio. kr. under forudsætning af positive kursreguleringer i niveauet 5 mio. kr. og nedskrivninger i intervallet 15-20 mio. kr.

Banken venter desuden fortsat at sælge sine aktier i Sparinvest Holdings i løbet af tredje kvartal med en avance på omtrent 21 mio. kr.

Tabel over Skjern Banks regnskab for første kvartal af 2019:

Mio. kr.Q1 2019Q1 2018FY 2018Netto rente/gebyr82,479,4308,2Kursreguleringer11,666,569,4Nedskrivninger på udlån3,75,119,7Resultat før skat44,299,2164,6Nettoresultat34,591,0142,5

Skjern Banks forventninger til 2019:

Mio. kr.Ved Q1 2019Før Q1 2019Basisresultat130-145130-145

BRANCHENYT
Læs også