Finans

Vestjysk Bank: Uændret bundlinje, men pres i toppen

Portræt af solidariteten i Lemvig. Vestjysk Bank.

Vestjysk Bank fik et nettooverskud på 72 mio. kr. i første kvartal mod 71 mio. kr. i første kvartal 2018.

Banken fik basisindtægter på 221 mio. kr., hvilket er et fald på 12 mio. kroner i forhold til første kvartal 2018.

De samlede driftsudgifter og driftsafskrivninger steg 4 mio. kr. til 123 mio. kr.

- Stigningen stammer hovedsageligt fra højere IT-omkostninger til sektor- og lovopgaver. Især på hvidvask-området bliver der investeret i disse år. Medarbejderantallet er reduceret med 31 heltidsstillinger og personaleudgifter er faldet med 3 mio. kr., skriver banken.

Nedskrivningerne er tæt på halveret til 22 mio. kr. fra 41 mio. kr.

- Landbruget tegner sig for størstedelen af bankens akkumulerede nedskrivninger med 45 pct., modsvarende 1,1 mia. kr., oplyses det i regnskabet.

Vestjysk Bank fastholder forventningerne til 2019 om et resultat efter skat i intervallet 225-275 mio. kr.

Som banken meddelte 1. marts er der indgået aftale af betinget salg af 75 pct. af Sparinvest Holdings SE til Nykredit koncernen.

- Vestjysk Bank ejer 10,6 pct. af aktierne i Sparinvest, og såfremt betingelserne for transaktionen bliver opfyldt, og salget gennemføres, vil det for banken indebære en ekstraordinær skattefri indtægt på cirka 135,0 mio. kr. og en udbyttebetaling på cirka 17,6 mio. kr., oplyser banken.

Det vil indebære, at forventningerne til resultatet efter skat i 2019 opjusteres med de 135 mio. kroner til et interval mellem 360 og 410 mio. kroner.

- Resultatforventningerne justeres ikke på nuværende tidspunkt som følge af uvisheden omkring de endnu ikke opfyldte betingelser for salgets gennemførelse, noterer banken.

BRANCHENYT
Læs også