Finans

Kreditbanken får påbud af Finanstilsynet om forbedret kreditstyring

Kreditbanken, der har afdelinger rundt om i det sønderjyske, har fået et påbud fra Finanstilsynet om at forbedre kreditstyringen.

Finanstilsynet kunne i en gennemgang af Kreditbankens bevillinger konstatere, at bevillingerne i flere tilfælde ikke opfylder bankens kreditpolitik. Foto: Lars Krabbe

I en pressemeddelelse begrunder Finanstilsynet sin beslutning med, at Kreditbanken i flere tilfælde mangler aktuelle økonomiske oplysninger, indsigt i koncernforhold samt at foretage tilstrækkelige fyldestgørende analyser og risikovurderinger i forbindelse med udarbejdelse af bevillinger.

- Dermed er der risiko for, at banken påtager sig risici, som den ikke har fuldt overblik over, skriver Finanstilsynet i meddelelsen.

I sin gennemgang af bevillinger har tilsynet kunnet konstatere, at Kreditbanken i flere tilfælde bevilger kreditfaciliteter, der ikke i tilstrækkelig grad opfylder bankens kreditpolitik.

Det gælder blandt andet kravet i kreditpolitikken om at foretage analyse af kundens fremtidige evne til at generere likviditet og konsolidere sig.

- I en stikprøve af nye bevillinger var det alene cirka 40 pct. af de nye kunder, der havde normal god bonitet, forklarer tilsynet.

Kreditbankens forretningsmodel er præget af en høj erhvervsandel, som lå på 52,4 pct. ultimo 2018. Det ligger noget over de 40,5 pct., som andelen udgjorde hos sammenlignelige institutter.

Derudover har banken en høj andel af landbrugs- og ejendomsudlån ultimo 2018 på henholdsvis 12,4 pct. og 11,4 pct. i forhold til sammenlignelige institutter på henholdsvis 7,5 og 7,9.

10 idéer, der kan ændre Danmark
Få historierne om de iværksættere, der har potentialet til at redefinere dele af dansk erhvervsliv. Få magasinet her
BRANCHENYT
Læs også