Finans

Justitsministeren i skarp kritik af politi og anklagemyndighed for langtrukken efterforskning af brændstofssag

Rigsadvokaten kalder forløbet »meget beklageligt«. Nick Hækkerup vil have en udbygget redegørelse.

Fyns Politi og anklagemyndigheds efterforskning af Dan-Bunkering for brud mod EU-sanktioner har været for langsom, mener justitsminister Nick Hækkerup. Foto: Casper Dalhoff

Det er meget utilfredsstillende, at sagen mod Dan-Bunkering, der er mistænkt for at have brudt EU's sanktioner i Syrien, har ligget stille i mere end et år hos Fyns Politi.

Det siger justitsminister Nick Hækkerup i en pressemeddelelse fra Justitsministeriet.

Dan-Bunkering er ifølge DR flere gange blevet meldt til politiet for mistanken om brud på EU's sanktioner i Syrien ved at levere brændstof til russiske jetfly.

Men sagen lå stille hos Fyns Politi fra juni 2017 til sensommeren 2018, selvom Erhvervsstyrelsen allerede ved sin politianmeldelse i februar 2017 understregede, at der var tale om en hastesag.

»Det er politiets og anklagemyndighedens ansvar at sikre, at der i så alvorlige sager er vedvarende fremdrift i efterforskningen. Det ansvar har politiet og anklagemyndigheden ikke levet op til i denne sag,« siger justitsminister Nick Hækkerup i pressemeddelelsen.

Erhvervsstyrelsen anmeldte i første omgang sagen til SØIK, bagmandspolitiet, men det sendte sagen videre til Fyns Politi.

Det er DR, der har kortlagt sagen ved at sammenholde oplysninger fra et amerikanske retsdokumenter med fortrolige oplysninger hos danske myndigheder og centrale kilder.

Ifølge DRs oplysninger er Dan-Bunkering indblandet i en sag om leverancer af minium 30.000 tons brændstof for over 100 mio. kr. til Syrien i 2016 og 2017. Det er ifølge flere eksperter i strid med EU's sanktioner.

Overtrædelse af EU's sanktioner kan ifølge straffeloven §110 c, stk. 3 straffes med bøde eller fængsel i op til fire måneder - under særligt skærpende omstændigheder op til fire år.

Da DR i april kunne afsløre, at sagen ikke kom nogen vegne hos Fyns Politi, bad daværende justitsminister, Søren Pape Poulsen (K), om en redegørelse for, hvordan sagen er blevet håndteret.

Den redegørelse har rigsadvokat Jan Reckendorff afleveret.

»For så vidt angår det tidsmæssige forløb i sagen er det Statsadvokaten i Viborgs og min opfattelse, at der i den indledende fase af efterforskningen ved Fyns Politi kunne have været arbejdet mere proaktivt med sagen. Det findes herunder meget beklageligt, at sagen reelt “lå stille” i mere end et år i perioden fra juni 2017 til sensommeren 2018,« skriver rigsadvokaten bl.a. i den otte sider lange redegørelse.

Men det er ikke godt nok ifølge Nick Hækkerup, der har bedt om en udbygget redegørelse fra rigsadvokaten.

»Redegørelsen rejser en række spørgsmål om politiets og anklagemyndighedens håndtering af sagen, som skal afdækkes yderligere,« siger justitsministeren.

I et brev til til Folketingets Retsudvalg skriver Nick Hækkerup således, at det blandt andet er SØIK's belsutning om at sende sagen videre til Fyns Politi, som han gerne vil have redegjort for.

Den nye redegørelse skal afleveres senest d. 14. august.

BRANCHENYT
Læs også