Finans

Danske Banks bundlinje dykker

Landets største bank har haft et vanskeligt første halvår.

Chris Vogelzang, topchef i Danske Bank. Foto: Jens Dresling.

Det går fortsat den forkerte vej for Danske Bank. Det viser regnskabet for andet kvartal i landets største bank.

Danske Bank kom igennem andet kvartal med et resultat efter skat på 4.031 mio. kr. Sammenlignet med samme kvartal i fjor er der tale om et fald på ca. 6 pct. Ser man på de første halvår endte resultatet på 7.020 mio. kr. mod 9.120 mio. kr. i samme periode sidste år. Altså et fald på 24 pct.

»Første halvår 2019 var præget af udfordringer med hensyn til både renteniveauet, vores marginaler og de stigende omkostninger til compliance. Samtidig havde vi fortsat udlånsvækst og solid kreditkvalitet,« udtaler Chris Vogelzang, der er adm. direktør i Danske Bank, i forbindelse med regnskabet.

Danske Bank nedjusterede i begyndelsen af juli forventningerne til årets resultat med 1 mia. kr. Tidligere ventede banken et resultat efter skat i intervallet 14-16 mia. kr., men det blev justeret ned til et resultat efter skat på 13-15 mia. kr.

En del af forklaringen var øgede omkostninger. Regnskabet viser, at omkostningerne i andet kvartal endte på 6.679 mio. kr. mod 5.588 mio. kr. i samme periode sidste år. Det svarer til en stigning på 15 pct.

Flere har peget på, at Danske Bank skulle ud i en fyringsrunde for at nedbringe omkostningerne. Fra Chris Vogelzang lyder det nu, at man i banken i de kommende uger og måneder »vil fokusere på at analysere forretning og strategi«.

»Senere på året vender vi tilbage med en opdatering på, hvordan vi vil sikre, at Danske Bank fortsat kan tilbyde en fremragende kundeoplevelse, bidrage positivt til samfundet, være et godt sted at arbejde for vores medarbejdere og skabe langsigtet værdi for vores aktionærer,« udtaler Chris Vogelzang.

I forbindelse med regnskabet fastholder banken forventningerne om et overskud efter skat på 13-15 mia. kr. i 2019.

Mio. kr2. kvartal 20192. kvartal 2018
Netto renteindtægter5.3715.878
Netto gebyrindtægter3.7013.786
Indtægter i alt11.53210.881
Omkostninger6.6795.788
Nettoresultat4.0314.310
BRANCHENYT
Læs også