Finans

Hård kritik af bankers kamp mod hvidvask - EU overvejer at stramme grebet

En rapport har kortlagt mangler i i kampen mod hvidvask. Det vil man fra EU's side nu rette op på.

En ny rapport fra EU viser, at der er problemer med hvidvaskkontrollen. Arkivillustration: Niels Bo Bojesen

Banker i Europa har til tider fuldstændig ignoreret suspekte pengestrømme, andre har ikke fulgt hvidvaskreglerne, og samtidig har de finansielle myndigheder i de europæiske lande ikke været klædt godt nok på til at tage kampen mod hvidvask op. Og ofte har de været for langsomme til at reagere.

Det skriver Bloomberg på baggrund af en ny undersøgelse fra EU-Komissionen.

»Vi har et strukturelt problem i forhold til at forhindre, at det finansielle system bliver brugt til kriminelle formål,« udtalte Valdis Dombrovskis, der er næstformand for EU-kommissionen, i dag onsdag, under et pressemøde i Bruxelles, med henvisning til, at tilsynene i de enkelte lande har fokuseret på deres eget land - mens ingen har forholdt sig til det fulde billede.

Undersøgelsen er blevet offentliggjort, efter at europæiske storbanker som Danske Bank og Nordea har været indblandet i hvidvasksager. Med resultaterne fra undersøgelsen vil EU nu overveje, om grebet skal strammes.

Én af måderne myndighedernes tilsyn kan ske på, er ved at overføre ansvaret til en fælles EU-enhed, lyder et forslag.

I sidste uge advarede Tom Kirchmaier, der er forsker ved Copenhagen Business School og London School of Economics, om at bankernes hvidvaskforsvar er brudt sammen, og at det aldrig vil blive stærkt nok, selvom hvidvaskreglerne fra politisk side igen og igen er blevet strammet.

I dag har finanssektoren alene i Danmark flere tusinde ansat til at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering, men den manuelle tilgang fungerer ikke, lyder Kirchmaiers dom.

Han mener, at hvidvaskbekæmpelsen nødvendigvis skal baseres på automatisering og algoritmer, hvis effektiviteten skal løftes.

»Systemet er bygget til at fange de små fisk og lade de store fisk slippe væk. Det skulle være omvendt,« siger han og uddyber:

»Når vi lader hvidvaskforsvaret være op til bankerne, gør vi dem blinde. De ser kun et fragment af det store billede. De er hver især alt for små til at kunne se mønstrene af den organiserede kriminalitet, som kører på tværs af banker og lande.«

BRANCHENYT
Læs også