Finans

Danske Bank ignorerede advarsler om kunders tab i gebyrsag

Danske Bank lod bevist tusindvis af kunder tabe penge på investeringer for at tjene penge, viser aktindsigt.

Danske Bank skal fremadrettet også sikre, at den laver de såkaldte egnethedstests af kunderne på et ordentligt grundlag, lyder det i udkastet til et andet påbud. Foto: Miriam Dalsgaard

Da Danske Bank i juli 2017 hævede gebyrer for bankens kunder af investeringsstrategierne Flexinvest Fri, var banken detaljeret advaret om, at det ville betyde, at titusindvis af kunder måtte forvente at få et negativt afkast. Altså ende med at betale flere penge, end de tjente på deres investering.

Det viser en aktindsigt foretaget af Ritzau Finans i et udkast påbud til banken fra Finanstilsynet om sagen, der har kostet en direktør jobbet, og som er sendt videre til Bagmandspolitiet.

På trods af, at banken i januar 2017 vidste, at Flexinvest Fri kunne give negativt afkast, solgte banken mellem starten af 2017 og helt til og med september 2018 produktet til 7502 kunder, viser aktindsigten.

- Det forhold, at banken fortsatte med at indgå kundeaftaler om Flexinvest Fri-investeringsstrategier med forventet negativt nettoafkast, efter at banken havde fået viden om dette forhold den 13. januar 2017, udgør en overtrædelse af bankens forpligtigelse til at handle ærligt, redeligt og professionelt i kundens bedste interesse, vurderer Finanstilsynet i aktindsigten.

Da sagen kom frem i juni i år oplyste banken ellers, at den først blev opmærksom på de forventede negative afkast, da en medarbejder henvendte sig i september 2018.

Overblik over sagen
 • I juni 2016 kan Danske Bank se frem til, at EU's nye provisionsregler - Mifid 2 - vil træde i kraft et år senere. Reglerne forhindrer blandt andet dobbeltgebyrer, og banken beslutter at forsøge at finde tabte indtægterne et andet sted. Det kunne kun ske ved at hæve gebyrerne.
 • Den 13. januar 2017 afholder banken et ekstraordinært møde. Her fremgår det af en præsentation, at omkring 34.000 kunderne på daværende tidspunkt havde et forventet negativt afkast set over en periode på fem år. Det fremgik også, at den foreslåede gebyrstigning ville forværre det problem til at omfatte omkring 65.000 kunder.
 • Den 26. januar 2017 skrev en unavngiven person i en mail til nogle af mødedeltagerne, at de planlagte gebyrstigninger skulle gennemføres, så bankens indtjening ikke blev negativt påvirket. Det betød altså, at omkring 65.000 Flexinvest Fri-kunder ville have et forventet negativt afkast.
 • Den 20. marts 2017 blev kunderne orienteret om gebyrændringerne i et brev. Kunderne fik at vide, at de årlige omkostninger ville stige eller falde, men ikke hvor meget. Det skulle de selv beregne på en hjemmeside. Det var der under 1 procent af kunderne, der gjorde.
 • Den 1. juli 2017 trådte Mifid 2 i kraft og medførte generelle prisstigninger for kunderne og dermed et endnu lavere forventet nettoafkast.
 • Den 8. oktober 2018 stopper Danske Bank salg og distribution af fem Flexinvest Fri-strategier med forventet negativt afkast.
 • Den 18. oktober 2018 orienterer Danske Bank Finanstilsynet om, at den er blevet opmærksom på sagen.
 • Den 24. oktober 2018 viser et internt notat, at Danske Bank vil sænke gebyrerne, så alle kunder vil opnå et forventet positivt afkast.
 • Den 19. november 2018 godkendte banken en reduktion af gebyrerne.
 • Den 19. januar 2019 bliver kunderne orienteret om gebyrnedsættelsen. De blev ikke orienteret om baggrunden for nedsættelsen.
 • Den 24. juni 2019 fortæller Danske Bank selv i en pressemeddelelse, at banken havde konstateret, at kunder, der havde investeret i Flexinvest Fri, i en bestemt periode havde betalt et for højt aftalegebyr.

Ifølge banken berører sagen omkring 87.000 kunder i Danmark, og Danske Bank vil godtgøre kunderne ved at udbetale en kompensation, der i alt ventes at udgøre omkring 400 mio. kr.

Kilde: Udkast fra Finanstilsynet og Ritzau Finans.

Ifølge bankekspert og seniorrådgiver ved Aalborg Universitet Lars Krull, der har fået forelagt aktindsigten, er der ingen tvivl om bankens ageren i sagen.

- Der er ingen tvivl om, at man har sat profit over ordentlighed, siger han til Ritzau Finans.

Allerede i 2016 kom en gebyrstigning for kunderne i Flexinvest Fri på tegnebrættet i Danske Bank.

Beslutningen blev truffet for at sikre, at bankens indtjening ikke blev ramt af en række nye regler, der går under forkortelsen MiFID 2, fra EU-Kommissionen.

Det var mere end et år før reglerne og de planlagte gebyrer trådte i kraft den 1. juli 2017.

På et ekstraordinært møde i banken 13. januar i 2017, blev konsekvenserne ved gebyrstigninger for Flexinvest Fri-kunderne forelagt banken.

Det fremgik af en præsentation på mødet, at omkring 34.000 kunder allerede på daværende tidspunkt havde et forventet negativt nettoafkast set over fem år, og at den foreslåede gebyrstigning ville forværre problemet, så det ville omfatte omkring 65.000 kunder.

Alligevel fremgår det af en mail 26. januar samme år, at gebyrstigningerne skal gennemføres for "at bankens indtjening var uændret". Mailens afsender er overstreget i aktindsigten.

- Banken oplyste ikke de berørte kunder om, at deres investering havde et forventet negativt afkast, står der papirerne fra Finanstilsynet.

Samtidigt oplyste banken ikke kunderne om, hvad de nye gebyrer betød, men henviste dem til en hjemmeside, hvor kunden selv kunne udregne det. Det gjorde under en procent af de berørte kunder.

På bankens hjemmeside fremgik der dengang blandt andet følgende formuleringer:

- Med Flexinvest Fri har du mulighed for at få et højere afkast af din opsparing, end hvis pengene blot står på en konto i banken.

- Investeringen giver dig mulighed for et højere afkast end en almindelig bankkonto kan give dig.

I januar 2019 fortæller Danske Bank sine Flexinvest Fri-kunder, at gebyrerne sættes ned. Banken oplyser ikke hvorfor.

Forholdt oplysningerne fra aktindsigten har Danske Bank svaret Ritzau Finans:

- Som vi også tidligere har gjort det klart, er vi enige i, at vi ikke har levet op til de forventninger, der med rette er til os.

- Vi har taget en række konsekvenser af sagen og blandt andet besluttet, at vi naturligvis godtgør alle berørte kunder.

- Vi har løbende været i dialog med Finanstilsynet om sagen, men har ikke yderligere kommentarer før tilsynets endelige afgørelse er klar.

Læs også