Finans

Ringkjøbing Landbobank: Kundetilgang løfter indtjeningen

Ringkjøbing Landbobank fastholder forventningerne til 2019, men regner nu med at lande i toppen af de udmeldte intervaller om et basisresultat i niveauet 950-1150 mio. kr. samt et resultat før skat i niveauet 900-1200 mio. kr. Arkivfoto Foto: Ringkjøbing Landbobank

- Høj aktivitet og kundetilgang påvirker resultatet positivt i et ellers udfordrende bankmarked.

Sådan indleder Ringkjøbing Landbobank sit regnskab for første halvår, der viste et lidt højere basisresultat sammenlignet med proformaresultatet i samme periode året før, der omfatter regnskabstal for både Ringkjøbing Landbobank og den opkøbte Nordjyske Bank.

Basisindtjening steg i første halvår til 594 mio. kr. fra 578 mio. kr.

- Generelt oplever banken, at der i markedet er pres på marginalerne på udlån, realkreditudlån og for-muepleje, alt sammen grundet negative effekter fra lavrentemiljøet og konkurrencen i markedet. Der kan således kun kompenseres for de negative effekter ved at øge forretningsomfanget og tage markedsandele, skriver banken.

Beholdningsresultat udgjorde 33 mio. kr. mod 93 mio. kr. i samme periode sidste år, mens resultatet før skat voksede til 619,3 mio. kr. fra 533,8 mio. kr.

Årsagen er, at det ikke længere er fusions- og restruktureringsomkostninger i forbindelse med fusionen med Nordjyske Bank. I første halvår sidste år belastede de regnskabet med 50 mio. kr. Hertil kom engangsomkostninger på 69 mio. kr.

Til gengæld belastede nedskrivninger på udlån resultatet med 49 mio. kr. mod en indtægt på 2 mio. kr. i først halvår sidste år.

På bundlinjen kunne Ringkjøbing Landbobank notere en fremgang til 480,5 mio. kr. fra 443 mio. kr. i nettooverskuddet.

Ringkjøbing Landbobank fastholder desuden forventningerne til 2019, men regner nu med at lande i toppen af de udmeldte intervaller om et basisresultat i niveauet 950-1150 mio. kr. samt et resultat før skat i niveauet 900-1200 mio. kr.

I første halvår nåede banken da også mere end halvvejs i forhold til de udstukne resultatmål med et basisresultat på 594 mio. kr. og et resultat før skat på 619 mio. kr.

Læs også