Finans

Den Jyske Sparekasse: Nedskrivninger mindsker overskud trods stigende udlån

Foto: Hansen Michael

Et fortsat højt aktivitetsniveau samt stigende udlån og garantier til private var ikke nok til at sikre fremgang på bundlinjen i årets første halvår for Den Jyske Sparekasse.

Nettorente- og gebyrindtægterne voksede godt nok til 328 mio. kr. i de første seks måneder af 2019 fra 300,3 mio. kr. i samme periode året forinden, fremgår det af regnskabet for første halvår mandag.

Den første halvdel var dog i år præget af et højt niveau af nedskrivninger på udlån, hvoraf størstedelen kan tilskrives erhvervskunder uden for landbruget.

Nedskrivningerne voksede i perioden til 99,6 mio. kr. fra 46,9 mio kr. i første halvår 2018.

Ifølge Den Jyske Sparekasse er det et højere niveau end forventet, og samtidig kalder banken det selv for et "uacceptabelt højt niveau".

Banken fortæller, at den netop har afsluttet en gennemgang af en række erhvervsengagementer på grund af svagere regnskaber for 2018 end forventet for nogle af erhvervskunderne.

- Denne gennemgang har vist et behov for yderligere nedskrivninger på erhverv uden for landbrugssektoren på 50 mio. kr. i 2019. Der er typisk tale om mindre og mellemstore erhvervskunder, hvis forretningsgrundlag er blevet svækket af den erhvervs- og konkurrencemæssige udvikling, fremgår det af regnskabet for første halvår.

- Samtidig har afviklingen af nogle af sparekassens igangværende inkassosager vist sig dyrere end først antaget, lyder det desuden.

For første halvår kunne banken fremvise et overskud før skat på 21,4 mio. kr., hvilket er mere end en halvering fra overskuddet på 49,6 mio. kr. før skat i samme periode året forinden.

Det høje niveau af nedskrivninger kom allerede frem i en meddelelse fra Den Jyske Sparekasse den 10. juli, og det var årsagen til, at banken dengang sænkede forventningerne til overskuddet før skat for helåret.

I mandagens regnskab fastholder Den Jyske Sparekasse forventningerne om et overskud før skat i niveauet 140 til 160 mio. kr.

Tabel for Den Jyske Sparekasses regnskab for første halvår 2019:

Selskabets forventninger til 2019:

Læs også