Finans

Nye regler kan slagte bankfilialer i de største byer

Regler, som er indført for at dæmpe prisudviklingen på ejerboliger i vækstområder som København og Aarhus, kan sænke aktiviteten så meget, at banker lukker nogle af deres filialer i området.

Flere banker kan følge Sparekassen Sjælland-Fyns eksempel og lukke filialer i hovedstaden som følge af konsekvenserne af vækstvejledningen. Foto: Kenneth Lysbjerg Koustrup

Københavnere og aarhusianere skal formentlig vænne sig til færre bankfilialer i bybilledet. Nye regler begrænser nemlig bankernes mulighed for at låne penge ud til interesserede boligkøbere. Det giver færre bolighandler og de ansatte i filialerne mindre at lave.

Sparekassen Sjælland har eksempelvis allerede besluttet sig for at lukke tre af sparekassens otte filialer i hovedstadsområdet som en direkte konsekvens af reglerne.

Vækstvejledningen
  • Den hedder "Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv." og trådte i kraft i 2016.
  • Vejledningen udstikker nogle retningslinjer, som skal forsøge at forhindre boligbobler i at udvikle sig.
  • Pengeinstitutter skal bl.a. sørge for, at kunder ved optagelse af flekslån har et tilstrækkeligt stort rådighedsbeløb, som beregnes ud fra en fast rente på minimum 4 pct. eller 1 pct. over den gældende faste rente.
  • Pengeinstitutter skal i særdeleshed være agtpågivende over for kunder med høj gældsfaktor og negativ formue.
  • Vækstvejledningen gælder i områder, hvor priserne i gennemsnittet er højere end i resten af landet – i øjeblikket er det København og Aarhus.
  • I slutningen af 2017 kom en opstramning af långivning til boligejere med en samlet gæld på fire gange indkomsten eller derover og husstande med en belåningsgrad over 60 pct. af ejendomsværdien.
  • I disse tilfælde må korte rentelån – fra F1 til F4 – som udgangspunkt ikke sælges til kunden. Hverken med eller uden afdragsfrihed.

Men der kan være flere filiallukninger på vej, lyder det fra ekspert.

»Jeg kan ikke afvise, at bankerne generelt kommer til at lukke filialer i især København som følge af de nye regler, fordi bankerne som udgangspunkt er nødt til at si flere potentielle købere fra, fordi de lidt rigide regler gør, at bankerne må sige nej til at låne dem penge,« siger Lars Krull, seniorrådgiver ved Aalborg Universitet.

Han peger på, at bankerne er tvunget til at kigge på deres omkostninger i øjeblikket.

»Banker og sparekasser kigger ind i en potentiel alvorlig indtjeningskrise. Det er derfor ikke kærkomment, at myndighederne pålægger bankerne at skrue ned for udlånet til bestemte boligkøbere i København og Aarhus. Det er derfor nærliggende i stedet at lukke nogle filialer - eller lægge dem sammen med andre, som bankerne foretrækker at benævne det,« siger Lars Krull.

Der er i hvert fald nok ikke ligefrem flere pengeinstitutter, som opretter en filial i hovedstaden.

Jan Kondrup, direktør i Lokale Pengeinstitutter

Ifølge Jyske Banks boligøkonom Mikkel Høegh har vækstvejledningen, som de nye regler formelt hedder, påvirket det københavnske lejlighedsmarked mærkbart.

»Det er tankevækkende, at vi har haft en periode med markante rentefald, der burde få priserne til at stige, men i stedet er priserne stagneret og er vel nærmest ved at falde. Det er ene og alene de faldende renter, der har givet os en blød landing på vækstbekendtgørelsen,« siger Mikkel Høegh, boligøkonom og afdelingsdirektør i Jyske Realkredit.

I Sparekassen Sjælland ærgrer den øverste chef sig over at være tvunget til at afvise boligkøbere og miste forretning.

»Vi har været i København i 25 år og har bygget en fornuftig milliardforretning op med flere tusinde kunder. Så kommer der en vækstvejledning, som i sin substans fjerner en del af efterspørgslen efter ejerboliger. Især for almindelige mennesker, som ikke er født med en guldske i munden. Det er ærgerligt, men det tager vi nu bestik af,« siger Lars Petersson, adm. direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn.

Det er derfor nærliggende i stedet at lukke nogle filialer.

Lars Krull, seniorrådgiver ved Aalborg Universitet.

Mens Sparekassen Sjælland-Fyn lukker tre filialer i København som følge af nye regler, holder Sparekassen Kronjylland fast i dens tre filialer i hovedstadsområdet.

Sparekassens direktør indrømmer dog, at de nye regler, der bestemmer, at kunder som udgangspunkt højst kan låne fire gange deres husindkomst og skal komme med en vis opsparing for at få lov til at købe, kan mærkes.

»Vækstvejledningen gør, at vi nogle gange må sige nej til at yde et lån. Og det er klart, at det er en forretning mindre. Men de negative konsekvenser ved de nye regler har ikke et omfang, der ødelægger vores businesscase i København eller Aarhus. Desuden har vi mulighed for i enkelte tilfælde at undvige reglerne,« siger Klaus Skjødt, adm. direktør i Sparekassen Kronjylland.

Han peger på, at København er så stor en by, at der altid er noget at lave for en bank.

»Der er så mange kunder at slås om, og der ville være noget galt, hvis en enkelt bekendtgørelse skulle ødelægge vores forretningsmuligheder i hovedstaden. Men vi har selvfølgelig også holdt os i skindet og kun åbnet tre afdelinger i hele hovedstadsområdet,« siger Klaus Skjødt.

Vækstvejledningen fjerner en del af efterspørgslen efter ejerboliger. Især for almindelige mennesker, som ikke er født med en guldske i munden.

Lars Petersson, adm. direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn

De nye regler beskyldes for at ramme socialt skævt.

»De går især ud over de unge, som ofte vil få et nej til at låne penge, med mindre de har velhavende forældre, som de kan låne penge af til udbetalingen. Det medfører, at et ungt par med fornuftige lønninger bliver tvunget til at blive boende i en dyr lejebolig frem for at købe deres egen lejlighed. Det er ganske enkelt uklogt og forkert,« siger forsker Lars Krull ved Aalborg Universitet.

Brancheforeningen for Lokale Pengeinstitutter mener, at myndighederne bør overveje at ændre vækstvejledningen, fordi den har virket efter hensigtet og har sat en stopper for prisstigninger i København. Om flere pengeinstitutter vil lukke filialer i København, ønsker den øverste chef ikke at gætte på.

»Det er jo op til de enkelte institutter at vurdere. Men det siger sig selv, at der i hvert fald nok ikke ligefrem er flere pengeinstitutter, som opretter en filial i hovedstaden, og det kan i sig selv få en negativ betydning for konkurrencen i området,« siger Jan Kondrup, direktør i Lokale Pengeinstitutter.

Vækstvejledningen trådte formelt i kraft i 2016, men er siden blevet suppleret med ekstra regler for husstande med høj gæld, ligesom Finanstilsynet er blevet mere opmærksom på at undersøge, om bankerne lever op til vækstvejledningen, når det er på tilsynsbesøg.

BRANCHENYT
Læs også