Finans

Danske Bank fortsætter udrensning efter skandalesag

Storbanken har fyret en central person i gebyrsagen om investeringsproduktet Flexinvest Fri, som også har kostet den tidligere midlertidige topchef Jesper Nielsen jobbet.

Danske Banks bestyrelse med formand Karsten Dybvad (billedet) i spidsen valgte før sommerferien af fyre den tidligere midlertidige topchef Jesper Nielsen på grund af hans rolle i gebyrsagen om Flexinvest Fri. Nu er endnu en af de ansvarelige chefer, John Glottrup, ifølge Finans' oplysninger blevet fyret. Foto: Peter Hove Olesen

Skandalesagen om investeringsproduktet Flexinvest Fri har fået Danske Bank til at fyre endnu en af de ansvarlige chefer. Det erfarer Finans fra tre af hinanden uafhængige kilder i og omkring banken.

Det drejer sig om John Glottrup, der var chef for forretningsudvikling i Danske Banks Wealth Management-division, da banken i begyndelsen af 2017 valgte at hæve aftalegebyret for Flexinvest Fri.

Flexinvest Fri-sagen
  • I slutningen af juni 2019 kom det frem, at Danske Bank har solgt investeringsproduktet Flexinvest Fri til tusindvis af kunder, selv om banken forventede, at produktet ville giver kunderne et negativt afkast, når gebyrerne til banken var betalt.
  • Sagen fik Danske Banks bestyrelse til at fyre bankdirektør Jesper Nielsen, som var ansvarlig for Danske Banks aktiviteter i Danmark på tidspunktet, hvor man valgte at gennemføre gebyrstigninger på trods af, at man forventede et negativt afkast for kunderne.
  • Efter yderligere undersøgelse har banken ifølge Finans’ oplysninger også valgt at fyre John Glottrup, der var chef for forretningsudvikling i Danske Banks Wealth Management-division.
  • Finanstilsynet meddelte samtidig, at det var i gang med at undersøge sagen. Den undersøgelse ventes afsluttet i sensommeren. Ifølge et udkast til tilsynets afgørelse, står Danske Bank til at få flere alvorlige påbud og massiv kritik for at have tilsidesat kundernes interesser.
  • Danske Bank har selv meddelt, at sagen berører omkring 87.000 kunder i Danmark. Danske Bank vil godtgøre kunderne ved at udbetale en kompensation, der i alt ventes at løbe op i omkring 400 mio. kr.

Ifølge et udkast til Finanstilsynets afgørelse i sagen, som Finans har fået aktindsigt i, blev aftalegebyret hævet, selv om banken forventede, at produktet ville give negative afkast for 65.000 kunder.

John Glottrup sad ifølge Finans’ oplysninger placeret i en ledergrupppe under den daværende øverste chef for Wealth Management-divisionen, Tonny Thierry Andersen, der i dag sidder i Nykredits koncernledelse.

John Glottrup har siden oktober 2017 arbejdet i Danske Banks datterselskab Danica Pension, men fyringen er ifølge Finans’ kilder en direkte konsekvens af hans ageren i Flexinvest Fri-sagen. Danske Bank afviser at kommentere på personalemæssige forhold, og Glottrup selv har ikke besvaret Finans’ henvendelser.

John Glottrup er den anden leder, der bliver afskediget som følge af sagen. Den første var den tidligere midlertidige topchef Jesper Nielsen, der i 2017 var chef for bankens aktiviteter i Danmark.

Finans erfarer fra flere kilder, at sagen dermed har fået de personalemæssige konsekvenser, som den skal have. Det betyder dog ikke, at kun de to har haft et ansvar for skandalen. Men de øvrige ansvarlige havde allerede forladt banken, da sagen kom frem.

Jeg er tryg ved, at Finanstilsynet har fuld viden om den del af sagen, der vedrører mig.

Tonny Thierry Andersen, tidligere chef i Danske Bank og nuværende medlem af Nykredits koncernledelse

Bestyrelsesformand Karsten Dybvad kaldte da også Jesper Nielsen for »en af de ansvarlige bankdirektører«, da han fyrede ham før sommerferien.

Flere kilder peger over for Finans på, at den tidligere bankdirektør Tonny Thierry Andersen har haft et ansvar for, at skandalesagen udviklede sig, som den gjorde. Siden slutningen af april har han afventet at få svar på, om Finanstilsynet vil fit & proper-godkende ham til sit nye job i Nykredit.

Tonny Thierry Andersen skriver i en e-mail:

»Jeg er tryg ved, at Finanstilsynet har fuld viden om den del af sagen, der vedrører mig. Jeg ser frem til tilsynets behandling af min fit & proper og har fuld forståelse for den tid, det måtte tage.«

Danske Bank har besluttet at godtgøre omkring 87.000, som er berørt af sagen. Banken forventer at betale ca. 400 mio. kr. tilbage til kunderne.

Læs også