Finans

Jyske Bank indfører negative renter for rige kunder

Banken med hovedsæde i Silkeborg vil som den første bank i Danmark indføre negative renter for private.

Anders Dam, ordførende direktør i Jyske Bank. Foto: Linda Johansen

Formuende kunder i Jyske Bank kan godt begynde at forberede sig på, at de fremover skal betale for at have penge stående i banken.

Som den første bank i Danmark indfører Jyske Bank nemlig negative renter for private kunder. Det oplyser banken i forbindelse med sit regnskab for andet kvartal. Private kan fremover have op til 7,5 mio. kr. stående, uden at de bliver ramt af negative renter.

»Forrentningen af indlån herudover aftales individuelt med banken. Indgås der ikke en aftale, er rentesatsen -0,6 pct.,« udtaler Anders Dam, ordførende direktør i Jyske Bank, i forbindelse med regnskabet.

Indtil nu har det kun været erhvervskunder, som er blevet mødt af negative renter i de danske banker. Forklaringen på, at Jyske Bank nu også indfører negative renter for private kunder kan bl.a. findes i regnskabet, der »i høj grad er præget af det vedvarende negative rentemiljø«.

Både netto renteindtægter og resultatet for Jyske Bank er dykket i kvartalet.

»Det negative rentemiljø, der har præget det danske marked siden foråret 2012, kun afbrudt i 2014, synes nu at være af en mere permanent karakter. Det er f.eks. ikke længere muligt at erhverve danske statsgældspapirer med positivt renteafkast uanset løbetiden. Markedsforventningerne tilsiger, at det negative rentemiljø vil vare ved i adskillige år,« siger Anders Dam.

I juli udtalte Ulrik Nødgaard, adm. direktør i Finans Danmark, sig i Børsen om negative renter. Ifølge bankeksperten Lars Krull var det en prøveballon i forhold til at indføre renter til private.

»De er ved at gøde jorden. Man skal se på retorikken, og her varmer man op til en ny forretningsforståelse,« sagde Lars Krull, der i samme ombæring advarede bankerne imod at indføre negative renter for private.

Landets største bank, Danske Bank, har tidligere afvist, at den vil indføre negative renter for private.

Læs også