Finans

Bundlinjen dykker hos Jyske Bank

Jyske Bank kommer ud af første halvår med et mindre overskud end i samme periode sidste år. Samtidig varsler banken en større rokade i ledelsen.

Jyske Banks hovedkontor i Silkeborg. Foto: Mikkel Berg Pedersen Anders Dam, ordførende direktør i Jyske Bank. Foto: Linda Johansen

Faldende nettorenteindtægter har været med til at sende bundlinjen i den gale retning hos Jyske Bank.

Således kommer bankkoncernen ud af årets første seks måneder med et resultat efter skat på 1,1 mia. kr., sammenlignet med 1,4 mia. kr. i samme periode sidste år.

»Jyske Banks regnskab er i høj grad påvirket af det vedvarende negative rentemiljø og renteudgifter til den stigende lovpligtige seniorgæld. På trods af et stadigt stigende forretningsomfang falder nettorenteindtægterne således med 6 pct. i forhold til 1. halvår 2018,« siger ordførende direktør Anders Dam.

Således faldt nettorenteindtægterne i 1. halvår til 2,6 mia. kr. efter 2,8 mia. kr. i samme periode sidste år. Basisindtægterne i perioden lander på knap 4 mia. kr., hvilket er på niveau med første halvår 2018.

Samtidig varsler Jyske Bank en større rokade i ledelseslaget, der træder i kraft 1. september i år.

»Baggrunden er behovet for at løse en række governancemæssige problemstillinger samt ønsket om ved samme lejlighed at få en mere fokuseret og enkel organisation,« skriver Jyske Bank.

Mest iøjnefaldende er det, at Carsten Tirsbæk Madsen, der hidtil har været enhedsdirektør i bankens privatafdeling, bliver ny adm. direktør i Jyske Realkredit.

Samtidig bliver Birger Krøgh Nielsen, der hidtil har været enhedsdirektør i bankens afdeling for konomi og risikostyring, udnævnt til ny finansdirektør.

Jyske Bank, 1. halvår 2019. Nøgletal fra regnskabet:

Mio. kr. 1. halvår 2019 1. halvår 2018
Nettorenteindtægter 2.664 2.846
Nettogebyr- og provisionsindtægter 986 905
Basisindtægter 3.999 3.996
Periodens resultat 1.109 1.421
Læs også