Finans

Alm. Brands forsikringsdrift udløser opjustering på 50 mio. kr.

Alm. Brand kom ud af andet kvartal med et overskud på 145 mio. kr., hvilket finanskoncernen betegner som "tilfredsstillende og bedre end forventet".

Det overordnet bedre resultat end ventet skyldes udviklingen i forsikringsforretningen, som Alm. Brand også hæver forventningerne til for hele året.

- Resultatet afspejlede en tilfredsstillende drift i Forsikring og Pension. Det samlede resultat for banken er som forventet,men sammensætningen af resultat er ikke tilfredsstillende, skriver Alm. Brand i regnskabet.

Forsikringsaktiviteterne gav et overskud på 122 mio. kr. før skat mod 156 mio. kr. i samme periode sidste år.

LAVERE SMÅ- OG STORSKADER

Resultatet i Forsikring var påvirket af lave udgifter til stor- og småskader samt af afløbsgevinster. Det blev dog i nogen grad modsvaret af øgede skadeudgifter på bygninger og en markant faldende diskonteringsrente.

Præmievæksten i kvartalet på 1,6 pct. var dog lavere end ventet.

I bankdelen realiserede Alm. Brand et resultat før skat på 15 mio. kr. mod 21 mio. kr. i andet kvartal sidste år. Resultatet er her positivt påvirket af en høj aktivitet blandt andet som følge af konvertering af realkreditlån samt nye kunder i bankens Finansielle Markeder.

Samtidig påvirker tilbageførsler af nedskrivninger og overskud fra leasingaktiviteterne og Øvrige aktiviteter resultatet positivt.

Bankresultatet er omvendt negativt påvirket af de meget lave renter, der presser rentemarginalen, ligesom den hårde konkurrence om kunderne presser indtjeningen.

- Yderligere betyder stadig øgede lovkrav, at bankens omkostninger stiger. Det samlede resultat for banken er som forventet, men sammensætningen af resultatet er ikke tilfredsstillende, skriver Alm. Brand.

Pensionsaktiviteterne gav i kvartalet endvidere et overskud før skat på 21 mio. kr. mod 25 mio. kr. i andet kvartal sidste år.

HÆVER FORVENTNINGER TIL FORSIKRING

Alm. Brand opjusterer forventningerne til koncernens resultat før skat i 2019 med 50 mio. kr. til et resultat i niveauet 625-725 mio. kr.

Opjusteringen skyldes selskabets forsikringsaktiviteter, idet forventningerne her er hævet med 50 mio. kr. til 600 mio. kr. før skat.

- Opjusteringen er primært en følge af realiserede afløbsgevinster, skriver Alm. Brand, der i de nye forventninger ikke har indregnet afløbsgevinster eller -tab for resten af 2019.

Forventningerne til pensionsområdet er uændret en resultat på 90 mio. kr., og forventningerne til selskabets bankaktiviteter er uændret et resultat på 50-70 mio. kr.

Læs også