Finans

Nyt kapitel: Sådan går det nu for Lars Juhl, der fuckede sit liv op. Læs det nye kapitel her. Vi har låst en del af det op.

Vestjysk Bank løfter bundlinjen takket været sunde kunder

Vestjysk Banks hovedkontor i Lemvig. Foto: PR

Et kraftigt fald i nedskrivningerne har i første halvår bidraget til at løfte indtjeningen hos Vestjysk Bank, der tilmed præciserer sin forventning til indtjeningen for helåret i opadgående retning.

Det viser bankens regnskab for de første seks måneder af 2019, som er offentliggjort onsdag morgen.

Regnskabet viser for første halvår et resultat efter skat på 163 mio. kr., hvilket er højere end de 119 mio. kr., som banken tjente efter skat i samme periode sidste år. Den væsentligste drivkraft bag forbedringen har været et fald i bankens nedskrivninger fra 95 mio. kr. til 37 mio. kr. - et fald på hele 61 pct.

- Vores nedskrivninger har helt afgjort udviklet sig i den rigtige retning og er nu nede på et niveau, der svarer til resten af den finansielle sektor. Det er vi rigtig godt tilpasse med, siger Jan Ulsø Madsen, administrerende bankdirektør i Vestjysk Bank, i en kommentar til regnskabet.

I første halvår har Vestjysk Bank tilbageført 23 mio. kr. på privatsegmentet og 19 mio. kr. på ejendomsbranchen, mens der netto set ikke har været nogen nedskrivninger på øvrige erhverv på nær landbrug.

Bankens nedskrivninger på landbrugsbranchen udgjorde i første halvår 79 mio. kr., hvori Finanstilsynets justering af hektarprisen på landbrugsjord i Nordvestjylland var indregnet, oplyser Vestjysk Bank.

- Både størrelsen og fordelingen af vores nedskrivninger har ændret sig de seneste år og afspejler det store stykke arbejde, vi har gjort for at reducere vores nedskrivninger, siger Jan Ulsø Madsen.

- Som ventet relaterer den altovervejende del af vores nedskrivninger sig fortsat til vores landbrugskunder, der som bekendt har gennemlevet nogle vanskelige år med meget svære markedsbetingelser. Heldigvis har afregningspriserne på mælk stabiliseret sig i første halvår 2019, mens svinepriserne er steget kraftigt fra det historisk lave niveau i 2018.

- Disse forhold har givet de fleste af vores landbrugskunder den "medvind", de så hårdt har haft brug for, og gjort det muligt for os at tænke i mere langvarige løsninger med de mest udfordrede af vores landbrugskunder, siger Jan Ulsø Madsen.

LILLE FALD I BASISINDTÆGTER

På indtægtssiden endte bankens samlede basisindtægter i første halvår på 453 mio. kr., hvilket var lidt lavere end de 458 mio. kr., som basisindtægterne endte på i første halvdel af sidste år. Det forklarer banken selv med skærpet konkurrence og et stadigt nedadgående pres på rentesatserne.

- Vi kan konstatere, at vores nettorenteindtægter er faldet i forhold til sidste år på grund af de lave renter og et lavere udlånsvolumen, men samtidigt er vores netto gebyrindtægter steget. Stigningen skyldes primært stor konverteringsaktivitet på realkreditområdet. Der er meget stor travlhed i banken, og vi løber stærkt i øjeblikket, siger Jan Ulsø Madsen.

Sammen med regnskabet oppræciserer Vestjysk Bank sin forventning til 2019 og venter nu et resultat efter skat "i den øvre ende" af intervallet 360-410 mio. kr.

Tidligere ventede banken blot et resultat efter skat i intervallet 360-410 mio. kr. - og altså ikke nærmere specificeret i den øvre ende.

- Vores tal viser, at banken er i god gænge. Vores kapitalnøgletal er tilfredsstillende, og vi er i gang med at fremtidssikre vores kapitalstruktur. Samtidigt afspejler vores kundetilfredshed, at vores kunder kan lide den måde, vi arbejder på, og anerkender de værdier, vi står for – nærvær, enkelhed og handling, slutter Jan Ulsø Madsen.

Læs også