Finans

Coop Bank får påbud af Finanstilsynet - risiko for hvidvask

Banken får påbud, fordi den ikke har sikret sig nok imod mulig hvidvask.

Foto: Stine Bidstrup

Coop Bank skal sikre sig bedre mod risikoen for at blive brugt til terrorfinansiering og hvidvask af penge.

Det er Finanstilsynets konklusion på en inspektion i banken, hvor tilsynet vurderer, at risikoen for, at banken kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme, er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark.

Finanstilsynet konstaterede, at banken i sin risikovurdering "ikke i tilstrækkelig grad identificerer og vurderer den iboende risiko for, at banken kan blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme".

- Dette gælder særligt risikoen for, at banken kan blive misbrugt til finansiering af terrorisme. Banken får derfor påbud om at revidere sin risikovurdering, oplyser Finanstilsynet fredag.

- Endelig får banken påbud om at revidere sin hvidvaskpolitik, så denne tydeligt indeholder en identifikation og afgrænsning af, hvilke forretninger banken vil udføre, givet at banken skal kunne forebygge hvidvask og terrorfinansiering effektivt, skriver tilsynet i en meddelelse.

Coop Bank er en bank ejet af Coop. Banken har ikke fysiske filialer, men tilbyder kunderne almindelige banktjenester som kreditkort, opsparing og lån online. Derudover kan man hæve og indsætte kontanter i Coop Danmarks 1200 butikker. For at få et konto skal man være medlem af Coop.

Finanstilsynet var på tilsyn i december sidste år.

10 idéer, der kan ændre Danmark
Få historierne om de iværksættere, der har potentialet til at redefinere dele af dansk erhvervsliv. Få magasinet her
BRANCHENYT
Læs også