Finans

Danmarks største pengetank sætter rekord: Har tjent 29,6 mia. på seks måneder

ATP har haft sit bedste halvår nogensinde, når man ser på investeringsafkastet.

Bo Foged, adm. direktør, i Danmarks største pengetank ATP, leverede sammen med medarbejderne et rekordstort afkast på investeringerne i første halvår af 2019. Foto: Stine Bidstrup

Der har været gevinst på både gynger og karruseller i årets første seks måneder i ATP. Det har resulteret i, at pensionsselskabet har haft det bedste første halvår nogensinde, når man ser på afkastet i pensionsselskabets investeringsportefølje.

Det lyder på 29,6 mia. kr. før omkostninger og skat, viser halvårsregnskabet fra den danske pensionskæmpe.

»Vi har opnået et særdeles tilfredsstillende afkast til ATP’s medlemmer. Usikkerheden om udviklingen på både rente- og aktiemarkedet kræver dog, at vi fortsætter vores disciplinerede risikostyring og porteføljekonstruktion. Det er afgørende for, at vi også på lang sigt kan skabe tilfredsstillende resultater,« udtaler Bo Foged, adm. direktør i ATP, i forbindelse med regnskabet.

Med resultatet har ATP opnået et positivt afkast i 17 af de seneste 20 kvartaler, og de seneste fem år har pensionskæmpen i gennemsnit hevet et årligt afkast på 16,4 pct. hjem. I årets første seks måneder lyder afkastet på 32,1 pct.

I regnskabet har ATP opgjort, hvordan det rekordstore afkast er blevet skabt. Opgørelsen viser, at ATP har haft et positivt afkast i otte af ni kategorier. Det eneste minus er ud for såkaldte inflationsrelaterede instrumenter. Her lyder tabet på 2,7 mia. kr.

Det bliver dog mere end opvejet af udviklingen i den øvrige del af porteføljen. Her har især det store rentefald i 2019 bidraget til afkastet i form af kursgevinster. ATP har således hentet 14,5 mia. kr. på investeringer i stats- og realkreditobligationer i første halvår.

ATP's investeringer i børsnoterede aktier uden for landets grænser har givet et afkast på 5,9 mia. kr., mens børsnoterede aktier inden for landets grænser har givet et afkast på 4,4 mia. kr. i årets første seks måneder.

ATP's formue udgjorde ved udgangen af første halvår i alt 881 mia. kr.

BRANCHENYT
Læs også