Finans

Danske Andelskassers Bank i pæn fremgang

Danske Andelskassers Bank fastholder forventningerne til 2019 om en basisindtjening på 150-180 mio. kr. og et resultat før skat i niveauet 320-360 mio. kr. Foto: Carsten Andreasen

Danske Andelskassers Bank, DAB, nyder godt af højere gebyrindtægter, stigende basisindtjening og positive kursreguleringer, fremgår det af regnskabet for første halvår, der er offentliggjort torsdag.

DAB kunne vise fremgang på flere linjer i årets første halve år, og bankens resultat før skat lyder på 108,8 mio. kr. mod 65,8 mio. kr. i samme periode sidste år.

Overskuddet drives ifølge regnskabet primært af et højt aktivitetsniveau, men den store forskel er dog positive kursgevinster på 51,9 mio. kr. og et aktieudbytte på 23,1 mio. kr. - blandt andet i forbindelse med salget af Sparinvest Holdings SE.

Basisindtjeningen viser også fremgang og landede på halvåret på 73,8 mio. kr. mod 72,5 mio. kr. i samme periode sidste år.

- Der er et meget højt aktivitetsniveau alle steder i banken, ikke mindst på boligområdet, hvor indtægterne i forbindelse med lånekonverteringer og finansiering af boligkøb er steget, skriver banken.

Ses bort fra engangsomkostninger på 11,9 mio. kr. i første halvår, er stigningen i basisindtjeningen endnu bedre på 18,2 pct., anfører banken.

De nævnte engangsomkostninger knytter sig til rådgivning vedrørende bankens redegørelse i forbindelse med Spar Nords købstilbud på banken samt omorganiseringer og effektiviseringer.

Nedskrivningerne på udlån var i halvåret på 16,7 mio. kr. mod en tilbageførsel på 4,3 mio. kr. i første halvår sidste år. Det er landbruget, der i øjeblikket står for nedskrivningerne. Således er der i perioden nedskrevet 38,4 mio. kr. på landbrugseksponeringer.

- Generelt er nedskrivningerne på både privatkunder og erhvervskunder lave eller direkte faldende. Uanset markedsforholdene er tab og nedskrivninger dog uundgåelige. Ser man bort fra landbruget, som er i en helt særlig økonomisk situation, er nedskrivningerne reduceret med 16,8 mio. kr. skriver DAB.

Danske Andelskassers Bank fastholder forventningerne til 2019 om en basisindtjening på 150-180 mio. kr. og et resultat før skat i niveauet 320-360 mio. kr. Banken har dog foretaget tre opjusteringer det seneste halve år, hvilket primært har haft baggrund i salget af Sparinvest, men også et højt aktivitetsniveau og gode konjunkturer.

BRANCHENYT
Læs også