Finans

Nationalbanken: Rohde vil ikke kompensere banker for minusrenter

Som reglerne er i dag, kan bankerne sætte 3 pct. af deres indlånsoverskud op til 2 mia. kr. og 1,7 pct. af indlån over 2 mia. kr. ind på en særlig foliokonto, hvor renten er nul. Foto: Liselotte Sabroe

Danmarks Nationalbank ser ikke grund til at kompensere bankerne for, at Nationalbankens indlånsrente er negativ. Det signalerer Nationalbankens direktør, Lars Rohde, mandag i en tale ved Finans Danmarks direktørkonference.

Han peger på, at Nationalbankens indskudsbeviser og foliokonti er pengepolitiske instrumenter - og ikke instrumenter, der skal understøtte bankers indtjening.

- Nationalbanken har et system, hvor danske banker op til et vist beløb friholdes for negative renter. Men lad mig understrege, at det ikke er Nationalbankens opgave at friholde danske banker for strukturelt lave renter.

- I øvrigt vil jeg minde om, at Nationalbankens overskud tilfalder staten. Hvis bankerne skal kompenseres yderligere, vil det betyde en overførsel af midler fra staten til bankerne. Det er svært at forsvare i den nuværende situation, hvor bankernes indtjening fortsat er pæn, siger Lars Rohde ifølge den trykte tale.

Som reglerne er i dag, kan bankerne sætte 3 pct. af deres indlånsoverskud op til 2 mia. kr. og 1,7 pct. af indlån over 2 mia. kr. ind på en særlig foliokonto, hvor renten er nul.

Resten af bankernes indlån i Nationalbanken forrentes med den negative indskudsbevisrente på minus 0,65 pct.

Minusrenterne gav i 2018 bankerne et negativt afkast på 1 mia. kr. Til sammenligning var indtjeningen i den danske banksektor på cirka 40 mia. kr. i samme periode, påpeger Lars Rohde.

Ser man på hele perioden 2012 til 2018, hvor indskudsrenten har været negativ, har bankernes mistet 4 mia. kr. på ordningen i en periode, hvor deres samlede indtjening udgjorde 218 mia. kr.

- Et meget debatteret emne har været indførelsen af negative indlånsrenter for formuende privatkunder. Lad mig i den forbindelse gøre det helt klart, at indlånsrenten for private ikke har betydning for fastkurspolitikken. Det er en beslutning for den enkelte bank, om den vælger at sætte negative indlånsrenter for dens kunder, siger Nationalbankdirektøren.

BRANCHENYT
Læs også