Finans

Pensionsselskab kyler verdens største olieselskaber på porten - sælger aktier for trecifret millionbeløb

Selskaber som Exxonmobil, BP og Chevron er havnet på eksklusionslisten hos pensionskassen MP Pension.

MP Pension har ekskluderet verdens 10 største olieselskaber. Foto: Gerald Herbert/AP Foto: AP/Gerald Herbert

Verdens 10 største olieselskaber er røget ud i kulden hos MP Pension. Pensionskassen har nemlig ekskluderet de 10 selskaber og samtidig solgt aktierne disse selskaber.

I alt skiller MP Pension sig af med aktier for en værdi af 644 mio. kr. på den konto.

Beslutningen om at ekskludere de 10 selskaber er truffet, fordi man i MP Pension har vurderet, at disse olieselskabers forretningsmodel på lang sigt ikke stemmer overens med den såkaldte Paris-aftale. Den skal begrænse temperaturstigningerne til maksimalt to grader.

»MP har en ambition om at være Danmarks mest ansvarlige pensionsselskab. Derfor ønsker MP at bidrage til den grønne omstilling. Men vi har også analyseret os frem til, at det er den rigtige beslutning i forhold vores afkast. Vi tror ikke på, at denne sektor kan levere et afkast på niveau med det øvrige marked i de kommende år. Efterspørgslen på olie vil falde i takt med, at den grønne omstilling tager fart,« udtaler Anders Schelde, investeringschef i MP Pension, i forbindelse med eksklusionen.

Ekskluderede selskaber
De 10 selskaber, som MP Pension har ekskluderet er:
  • ExxonMobil
  • BP
  • Chevron
  • PetroChina
  • Rosneft
  • Royal Dutch Shell
  • Sinopec
  • Total
  • Petrobras
  • Equinor.

MP Pensions bestyrelse besluttede i 2018, at pensionskassen skulle skille sig af med investeringer i olie, kul og tjæresand inden udgangen af 2020. Undtagelsen for denne regel var dog de selskaber, som har en forretningsmodel, der er indrettet efter Paris-aftalen.

Beslutningen resulterede i 2018 i, at MP Pension solgte sine aktier i kul og tjæresand. Efterfølgende har man vurderet, hvilke olieselskaber der har tilpasset deres langsigtede forretningsmodeller til Paris-aftalens målsætninger. Listen af olieselskaber, der skal igennem denne vurdering inden 2020, består af mere end 1.000 selskaber, og i MP Pension har man haft et særligt fokus på verdens 10 største.

Ifølge MP Pension er der ingen af de 10 selskaber, som har en forretningsmodel, der stemmer overens med Paris-aftalens målsætninger.

Fire af de 10 største selskaber har ifølge MP Pension forholdt sig til fremtidige klimascenarier, og de har samtidig udvist tegn på omstilling. Disse selskaber er BP Royal Dutch Shell, Total og Equinor.

Omvendt udviser Exxonmobil, Chevron, Petrochina, Rosneft, Sinopec og Petrobras »ingen eller meget berænsede tegn på omstilling«.

Fra MP Pension lyder det også, at olieselskaberne »fortsat modarbejder mere krævende regulering på klimaområdet - til trods for selskabernes offentlige støtte til Paris-aftalen«.

»Efter MP’s vurdering viser alle disse data, at de ti selskaber ikke er og ikke kan blive kompatible med Paris-aftalen inden udgangen af 2020. Vi har naturligvis overvejet om vi skulle vente med at frasælge aktierne til 2020, da der jo kan ske en positiv vending. Men vi vil hellere trække en streg i sandet nu, da vi ikke i denne sammenhæng tror på, at vi kan påvirke selskaberne yderligere inden udgangen af 2020,« siger Anders Schelde, der understreger, at selskaberne kan komme ind i varmen igen.

»Vi håber, at disse 10 selskaber vil tage den grønne omstilling langt mere alvorligt, og at de vil tage et meget større ansvar for at omstille deres forretninger til vedvarende energi. Når de forhåbentlig har gjort det, vil vi meget gerne investere i de selv samme selskaber igen. Men det kræver en markant ændring i alle 10 selskaber,« siger Anders Schelde.

MP Pension har 135.000 psykologer, magistre og gymnasielærere som medlemmer, og pensionskassen har i alt investeringer for 115 mia. kr.

Læs også