Finans

Overraskende melding fra nationalbankdirektør: Måske er bankreglerne for stramme

Bankerne er underlagt så mange og komplicerede regler om kapital, likviditet og drift, at det er på tide at overveje en lempelse, lyder den opsigtsvækkende melding fra nationalbankdirektør Lars Rohde. En ekspert er ikke helt enig.

Måske er reguleringen af bankerne blevet for stram og kompliceret, siger Lars Rohde - en overraskende melding fra nationalbankdirektøren, der vogter over den finansielle sektor. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

En af de ellers strengeste vogtere over den finansielle sektor mener, at den spændetrøje af regler, bankerne er bundet ind i, måske skal løsnes en smule.

Man bør overveje at deregulere, lyder meldingen fra Nationalbankens direktør, Lars Rohde, efter en stribe skandaler i netop finanssektoren.

»Jeg er ikke ubetinget tilhænger af yderligere detailregulering, og måske skal vi se på, om vi har fået sat hegnspælene rigtigt, eller om vi har hegnet for meget ind på nogle områder,« sagde Lars Rohde tidligere på ugen.

Den overraskende melding faldt på årsmødet for brancheorganisationen FSR - Danske Revisorer, der havde bedt ham tale om tilliden til finanssektoren.

»Jeg er med på det hold, der gerne vil simplificere og forenkle love og regler. Det kan vi netop nu, fordi vi har krisehåndteringsdirektivet på plads til at sikre, at uanset hvilken størrelse, banken har, kan vi krisehåndtere den.« sagde Lars Rohde.

Han sigtede til EU’s krisehåndteringsdirektiv, der for at undgå nedsmeltninger, som vi så det under finanskrisen, stiller en række krav til bankerne.

Han remsede op, at der er kommet regler for både kapital og likviditet, for om bankledelserne er egnede eller ”fit and proper”, og der er regler for investorbeskyttelse.

Banker i kort snor

Siden finanskrisen, hvis officielle startskud lød ved Lehmans kollaps i september 2008, er der strammet betydeligt op på kravene til bankerne.

I EU er det især sket gennem de forskellige såkaldte Basel-regelsæt og det såkaldte Kredithåndteringsdirektiv.

De bestemmer bl.a.:

  • at bankerne skal have genopretningsplaner for situationer med finansiel stress
  • at myndighederne tilsvarende til have en nødplan klar, hvis en bank er nødlidende
  • at bankerne skal have en vis mængde kapital og likviditet som finansiel stødpude
  • at det er investorer og kreditorer, der står først for, hvis banken taber penge – ikke skatteyderne
  • hvordan man afvikler systemisk vigtige pengeinstitutter
  • at ikke-systemisk vigtige banker skal have lov at gå ned lige som alle andre virksomheder

»Det er alle regler, der tager fat på vigtige områder, og de har været nødvendige, fordi der ikke var tilstrækkelige incitamenter til at sikre den finansielle sektor. Men vi kan og skal ikke regulere alle dele af den finansielle sektor i detaljer med henblik på at undgå, at det går galt. Vi kan ikke formulere reglerne på den måde, og det ville være næsten umuligt at efterleve. Der skal være frihedsgrader til, at bankernes ledelse kan drive deres virksomheder,« sagde han.

Professor Jesper Rangvid, ekspert i den finansielle sektor, er enig med Lars Rohde et stykke ad vejen: Regelsættet for banker og realkreditinstitutter er meget kompliceret, og måske risikerer ledelserne at drukne i detaljer og misse det store billede.

»Men man er nødt til at have for øje, at der bag hver eneste ny regulering har været et legitimt grundlag, selv om de har kompliceret det hele endnu mere. Så selvom det kan være en god ide at deregulere, er man nødt til at være konkret, for det er i praksis meget svært at beslutte, hvad der skal væk,« siger Jesper Rangvid.

Det har ikke været muligt at få uddybet fra Lars Rohde, hvad dereguleringen i praksis skulle gå ud på.

Men finanssektorens interesseorganisation, Finans Danmark, har forslag.

»Kravene til hvor mange detaljerede politikker og rapporter, bestyrelserne skal godkende, er f.eks. steget markant og kan tage fokus væk fra de vigtige strategiske drøftelser. Derfor hilser vi nationalbankdirektørens udmelding velkommen og indgår gerne i dialog med Nationalbanken og Finanstilsynet om, hvordan vi sikrer en hensigtsmæssig og balanceret regulering af sektoren,« siger Ulrik Nødgaard, adm. direktør i Finans Damark.

Men han anerkender, at der har været behov for at gøre den finansielle sektor mere robust.

Lars Rohde pegede på FSR’s årsmøde også på, at bankernes tillid har lidt skade efter de mange skandaler.

»Det er langt fra alle banker, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt – det kan de fleste, og de, der ikke opfører sig ordentligt, gør det måske kun på et enkelt område. Men tillidsbrud smitter og rammer alle,« sagde Lars Rohde.

BRANCHENYT
Læs også